Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Gå i taket

Reuters rutor 28/3 2007

En läsare undrar om uttrycken ”gå i taket” och ”flyga i taket” i sammanhang som ”artikeln har fått Sarkozy att gå i taket” och ”politikerna flög i taket när de hörde att Esbo engagerat Gagar” är något nytt i svenskan – eventuellt inspirerat av engelskans ”hit the roof”. Det är väl bara flugor som går i taket?

Nej, både gå i taket och flyga i taket i betydelsen bli mycket upprörd får betraktas som tämligen väl etablerade svenska uttryck, som till exempel tas upp i konstruktions- och frasordboken Svenskt språkbruk . Hur gamla uttrycken är vågar jag inte säga, men åtminstone gå i taket har använts redan på 1980-talet.

Huvudbetydelsen är alltså att bli mycket upprörd – att explodera av ilska. Men det visar sig att uttrycket enstaka gånger också används om häftig glädje. I ett reportage i en norrländsk tidning säger till exempel en idrottare så här: ”Jag gick i taket när jag fick mailet. Jag blev jätteglad och det rann tårar. Det kändes overkligt på något vis.”

Gemensamt för de här är alltså att man så att säga flyger upp. ”Han hoppade högt av harm” skriver Runeberg om von Essen i Fänrik Ståls sägner, och lite samma sak är det väl att flyga i taket eller gå i taket. Har man riktigt roligt så slår man klackarna i taket, och har man fått sig en dos så blir man hög.

Sedan kan ju gå i taket ha den mer allmänna betydelsen ’stiga kraftigt’, ’nå mycket högt’. Till exempel priser och aktiekurser kan gå i taket om något exceptionellt inträffar.

”Ta mått av varandra”

I min förra ruta skrev jag att ”ta mått på varandra” kunde vara en möjlig motsvarighet till det finskpåverkade ”ta ihop”. Men där brast kontrollen. För det första är det snarast ”ta mått av varandra” som används, och för det andra visar det sig att också det uttrycket är huvudsakligen finlandssvenskt. Så nu har vi hittat en finlandism till.

Mikael Reuter