Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Drabba samman men ta inte ihop

Reuters ruta 14/3 2007

För femton år sedan skrev jag nästan i förbifarten i en ruta om fennicismen "ta ihop" (ottaa yhteen). Sedan dess har den glädjande nog förekommit rätt sällan i spalterna, tills den nu plötsligt tycks ha återupplivats med ny styrka. Inför valet har den under ett par veckors tid förekommit minst fem gånger på synlig plats bara i Hbl. Partiledarna "tog ihop" i tv-debatten, och olika politiker "tar ihop" i dueller och debatter av olika slag.

Det är inte bara jag som har reagerat på uttrycket. Bland annat en finlandssvensk journalist bosatt i Sverige skriver att hon störs av det och uppfattar det som en ful fennicism.

Nu kanske någon tycker att det är konservativt och fånigt att inte acceptera ett sådant uttryck. Vi måste ju få ha våra egenheter i finlandssvenskan, och "det är ju så målande och alla förstår ju vad det betyder".

Men det är just där skon klämmer. Den som kan finska förstår troligen vad "ta ihop" betyder, men för en sverigesvensk (och säkert också för många finlandssvenskar) är det inte alls så självklart. En svensk kollega till mig menade att det också kan uppfattas som sin motsats, det vill säga att parterna kom varandra närmare. Under alla omständigheter är det enligt henne helt främmande för svenskt riksspråk.

I min språkspalt för femton år sedan gav jag som riksspråklig motsvarighet uttrycket komma ihop sig. Ett annat alternativ är ryka ihop. Möjligen kan de uppfattas som kraftigare än finskans ottaa yhteen. Det är kanske en överdrift att säga att partiledarna kom ihop sig eller drabbade samman i tv-debatten: de diskuterade ju under ordnade former utan att alltför mycket höja rösten och racka ner på varandra.

I så fall finns det fler alternativ. Ett ganska försiktigt uttryck är att parterna tog mått på varandra. Var det mer gräl över det hela kan man tänka sig enkla verb som träta, kivas och gnabbas. Det uttryck som kanske bäst täcker betydelsen i ottaa yhteen är drabba samman. Det kan användas både i idrottssammanhang och i politiska och andra liknande sammanhang där kontrahenterna använder ordet som vapen, utan att för den skull direkt ryka ihop.

Mikael Reuter