Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Vad är en motorist?

Reuters ruta 1/11 2006

Här om dagen fick vi läsa i tidningen att en "motorist" hade blivit fast för att köra över 200 kilometer i timmen. Av notisen framgick att han hade kört motorcykel. I motsvarande notis på finska kallades han "motoristi". Men vad är egentligen en motorist?

Enligt ordböckerna avser motorist på svenska en förare av motorfordon, särskilt en person som är positivt inställd till motorfordon (och underförstått kanske gillar att köra fort). Det engelska motorist är mer neutralt, och kan snarast översättas med bilförare eller bilist.

Med lite god vilja kunde man kanske tänka sig att notisförfattaren hade utgått från motorcyklisten i fråga var en motorfordonsentusiast och därför kunde kallas motorist. Men den tolkningen är föga sannolik. Saken är nämligen den att motoristi på finska helt enkelt betyder motorcyklist, och den som översatte notisen hade uppenbarligen utan att reflektera återgett det med motorist på svenska.

Ett annat ord på -ist som under den senaste månaden har dykt upp då och då i finlandssvenska medier är "nobelist". Förlagan är förstås det finska nobelisti, som i sin tur säkert har lånats från engelskans nobelist. Det ordet används emellertid inte på svenska, utan vi talar om nobelpristagare. Kanske orsaken till engelskans nobelist och finskans nobelisti är att de språken inte lika elegant som svenskan kan bilda en sådan sammansättning?

Att en civiltjänstgörare (som i Sverige motsvaras av vapenfri tjänstepliktig) ibland i Finland kallas "civilist" beror däremot knappast på finskt inflytande. Motsvarande finska vardagsord är ju sivari. Men civilist i den betydelsen bör helst undvikas, eftersom ordet allmänt används om motsatsen till militärpersoner (enligt Svensk ordbok "person utanför den militära organisationen men vanl. sedd ur dennas synvinkel"). Alla vi som inte är beväringar eller yrkesmilitärer är alltså civilister.

Slutligen kan jag än en gång nämna "ekonomist", som ju liksom nobelist är en finlandism lånad från finskan som i sin tur har lånat ordet från engelskan. På svenska motsvaras det av nationalekonom eller ibland bara ekonom. Att Nationalencyklopedin uppger att ekonomist är en "finlandssvensk benämning på nationalekonom" betackar vi språkvårdare oss för.

Mikael Reuter