Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Mera om kavera

Reuters ruta 28/6 2006

I min förra ruta skrev jag om de olika betydelserna av det finlandssvenska verbet kavera och det finska kaveerata och om olika förklaringar till ordens ursprung. Nu har jag fått en del kommentarer och intressanta nya upplysningar, så jag känner mig manad att ta upp frågan en gång till.

En av de etymologier som antagits för kavera i betydelsen 'skrävla, skrodera, prata vitt och brett' var alltså att det (via tyskan) har utvecklats från latinets cavare 'gräva ut, urholka', via en betydelse 'gestikulera, fäkta med armarna' (dvs. "gräva" i luften med armarna; kavera används också som en fäktningsterm). Jag var förra gången tveksam i fråga om den etymologin, men har nu genom min åländska språkspaltskollega Ralf Svenblad fått veta att den vanligaste betydelsen på Åland är just 'fäkta och flaxa med armarna, slå ut med armarna'. Den betydelsen tycks också ha varit någorlunda vanlig t.ex. i Västmanland och Dalarna på 1800-talet. Frågan är om också det svenska verbet kava med delvis likartad betydelse kan ha spelat in?

Många på Åland menar i dag att kavera betyder 'skryta och gestikulera' - en kombination som väl inte är så ovanlig när man berättar om fiskafängen och annat. Utvecklingen från att flaxa med armarna till att skrodera och därifrån vidare till att prata vitt och brett och slutligen till att samtala mer eller mindre animerat är väl inte helt otänkbar.

Ändå vill jag inte helt överge tanken på att det ryska govorít 'tala, prata' (jfr det gamla radioanropet "govarít Moskva") kan ha spelat en roll genom att låna sin betydelse till ett äldre finskt kaveerata, som i sin tur kan ha varit ett lån från svenskan. Enligt den finska slangordboken Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii har kaveeraa under första hälften av 1900-talet haft betydelsen 'prata, berätta', medan den numera vanligaste betydelsen 'umgås, vara kompisar' är senare. Där är det troligen kaveri 'kompis' som har påverkat betydelsen. Steget från att tala med någon till att fraternisera och därefter bli goda vänner är ju inte särskilt långt.

Det är knappast troligt att de olika betydelserna av fisv. kavera och fi. kaveerata har helt olika etymologier. Att det finns två etymologiskt obesläktade kavera i finlandssvenskan (jämför förra rutan) kan ännu tänkas, men i övrigt får vi nog utgå från att de delvis likalydande orden (govarít, kaveri) har lånat sina betydelser till ett existerande verb snarare än att nya homonymer har uppstått genom avledning av dem.

Mikael Reuter