Till innehållet

Maskinpistol eller kpist?

Reuters ruta 13/9 2006

En bank på Åland utsattes för några veckor sedan för ett uppseendeväckande rån i samband med en värdetransport. I lokaltidningarna skrevs det att rånarna var försedda med kpist, vilket flera läsare reagerade på. Är kpist en finsk förkortning (av konepistooli)? På svenska heter det väl maskinpistol?

Nej, kpist (ofta även skrivet k-pist) är definitivt inte en finsk förkortning. Det som vi i Finland är vana att kalla maskinpistol (på finska konepistooli) kallas i Sverige kulsprutepistol, och det är det ordet som har gett upphov till förkortningen kpist. Förkortningen används också i allmänspråket som ett vanligt ord, både i tal och i skrift.

På motsvarande sätt talar man i Sverige om kulspruta, medan vi i Finland vanligen kallar detta tyngre vapen maskingevär (fi. konekivääri). Intressant nog har det åtminstone tidigare i finsk militärslang förekommit direkta motsvarigheter till kulspruta, nämligen kuularuisku och rentav kuulapruutta eller kuulaspryytta (enligt WSOY:s finska slangordbok). Det tyder ju på att det svenska kulspruta tidigare kan ha använts i större utsträckning också i Finland. I Sverige har ordet använts redan i slutet av 1800-talet.

Uppenbarligen har både maskingevär och kulspruta sitt ursprung i tyskan. Normalordet på tyska är Maschinengewehr, och det är säkert det som har gett upphov till både maskingevär och det finska konekivääri (kanske i samband med första världskriget och jägarrörelsen). Också på engelska heter vapnet ju Machine gun. Kulspruta i sin tur återgår enligt Svenska Akademiens ordbok på ty. Kugelspritze, ett mindre brukligt ord som enligt vissa uppgifter på webben snarare avser det lättare vapnet maskinpistol.

Maskinpistolen eller kpisten har i praktiken numera ersatts av ett annat vapen, som dessvärre också har olika benämning i Finland och Sverige. I Sverige kallas det automatkarbin och i Finland stormgevär, motsvarande finskans rynnäkkökivääri och tyskans Sturmgewehr.

Hur ska vi då ställa oss till de här olikheterna mellan bruket i Sverige och i Finland? Jag tror att det enda vi kan göra är att konstatera att de finns. Det är knappast realistiskt att tänka sig att man i Finland skulle gå över till de sverigesvenska termerna, men bland annat med tanke på det militära samarbetet bör vi förstås känna till dem och kunna använda dem vid behov. Å andra sidan förstår man säkert både maskingevär och maskinpistol i Sverige – de används enligt SAOB "i sht i fråga om utländska förh.".

Mikael Reuter