Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Köp fröer och så frön

Reuters ruta 6/4 2006

Snön smälter och våren närmar sig, och det är hög tid för alla blomstervänner att börja planera för sommaren. Hufvudstadsbladet hade redan för över två månader sedan en liten notis om att man kan beställa fröer via webben. En läsare har reagerat på detta och förvånar sig över pluralformen fröer i stället för frön. Är detta något nytt, och kan det verkligen godkännas? Blir det då en frö i singular?

Svaret är mycket enkelt. Det är inte något nytt, det kan självfallet godkännas, och det fortsätter att vara ett frö i singularis.

Huvudregeln i svenskan är ju att neutrer på vokal får ändelsen -n i plural, medan neutrer på konsonant lyder lika i obestämd singular och plural. Vi talar alltså om ett arbete, flera arbeten, ett bo, flera bon, ett strå, flera strån respektive ett barn, flera barn och ett hus, flera hus. Undantag är bland annat många (lån)ord på betonat -i och i synnerhet -eri: partier, stafflier, bagerier, batterier, tryckerier.

Ordet frö är speciellt på det sättet att det har – och åtminstone sedan 1700-talet har haft – två pluralformer, både frön och fröer. Den förra används om flera individer: en påse med 25 frön av en viss växt. Den senare, fröer, används framför allt om frösorter, särskilt inom trädgårdsskötsel och lantbruk. Man matar alltså småfåglarna med solrosfrön och kanske också andra sorters frön, men man köper fröer av olika slag till sin trädgård.

Det finns ett annat ord som följer samma mönster, nämligen garn. Det slutar visserligen på konsonant och får därför ingen ändelse i betydelsen flera stycken: man kan både sticka och fiska med två garn. Formen garner används, precis som fröer, om olika sorters garn. En välförsedd sybehörsaffär har till exempel flera tiotals garner till salu.

Ytterligare ett ord kunde nämnas här, nämligen vin. Pluralformen viner avser i praktiken alltid vinsorter. Om Alko tillhandahåller hundratals viner handlar det inte om enskilda flaskor, utan om vinsorter. Skillnaden är den att det kan diskuteras om det existerar en pluralform vin. Åtminstone anges den inte i ordböckerna. Visserligen kan man gå till butiken och köpa tre rödvin, men det är snarast en kortform av tre flaskor rödvin – precis som man köper en rödvin och beställer en öl. Mot alla normala grammatiska mönster är det alltså så att en rödvin hör ihop med två rödvin, medan ett rödvin hör ihop med två rödviner.

Mikael Reuter