Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Fortsättningsvis

Reuters ruta 15/3 2006

Den som läste sin Högsvenska ordentligt på 1960-talet kommer ihåg att bland de finlandismer som den varnar för finns ordet fortsättningsvis. Visserligen förklaras det där – liksom i den moderna versionen Finlandssvensk ordbok – att det gäller bara i vissa betydelser, men många har säkert ändå varit försiktiga med ordet. Och det finns det skäl att vara fortsättningsvis, även om ordet som sådant är fullt gångbart i den betydelse som det har i den här meningen.

Korrekt använt har ordet fortsättningsvis i princip alltid en framåtpekande betydelse, alltså ungefär '(också) i fortsättningen'. Vi kan alltså fråga oss om det är möjligt att fortsättningsvis odla sockerbetor i Finland, och vi kan förhoppningsvis lita på att Hufvudstadsbladet fortsättningsvis kommer att hålla oss underrättade om vad som händer och sker i Svenskfinland.

Ett specialfall hittar man bland annat i sportreportage, där fortsättningsvis har en betydelse som närmar sig 'genomgående': "matchen var fortsättningsvis jämn och välspelad", "hemmalaget fick ordning på saker och ting och var fortsättningsvis aldrig hotat".

Däremot bör fortsättningsvis inte användas om det som har pågått tidigare och eventuellt ännu pågår, alltså i betydelsen 'fortfarande, alltjämt'. Frågar man till exempel "Bor du fortsättningsvis i Kronohagen" så använder man sig av en finlandism, medan jag när jag blickar framåt mycket väl kan säga att jag räknar med att fortsättningsvis bo kvar i Främre Tölö.

Det verkar som om fortsättningsvis var särskilt frekvent i texter översatta från finskan, som motsvarighet till finskans edelleen. I dessa årsredovisningstider ser man det ofta: Efterfrågan på xx var fortsättningsvis god även om den låg på en lägre nivå än året innan, bolagets resultat var fortsättningsvis tillfredsställande, kapacitetsutnyttjandet var fortsättningsvis lågt. I sådana fall kan fortsättningsvis lämpligen bytas ut mot fortfarande, alltjämt eller fortsatt (resultatet var fortsatt gott). Ett tips för översättare kunde därför vara att fortsättningsvis bara i vissa fall motsvarar edelleen, medan det oftare har samma betydelse som vastaisuudessa(kin).

Mikael Reuter