Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Vi har öppet – välkommen!

Reuters ruta 30/11 2005

Finländarna är ett tjänstvilligt folk, att döma av alla annonser och skyltar där det står "Vi betjänar" i betydelsen 'vi har öppet'. Eller är det möjligen så att det bara handlar om en direktöversättning av det finska palvelemme?

Att det finska palvelemme är så vanligt vid angivande av öppettider beror kanske på att varken "olemme auki" eller "meillä on auki" känns riktigt naturligt och att palvelemme är både kortare och vänligare. På svenska är det normala uttrycket i varje fall vi har öppet (eller bara öppet). En bidragande orsak är att verbet betjäna praktiskt taget aldrig används utan objekt. En minimiförutsättning skulle därför vara att man skriver ut till exempel er: Vi betjänar er vardagar klockan 9–18. Men också det låter konstigt – man får en känsla av att det nog är öppet också andra tider, men då får man ingen betjäning.

På svenska används betjäna alltså mer konkret: "vi betjänar många gäster samtidigt för att alla skall komma ut i backen så fort som möjligt", "vi betjänar våra kunder bäst vid långsiktiga relationer", "vi betjänar dig så snart vi kan" (det sista känner vi ju igen från kötelefoner där man får vänta en halvtimme på att komma fram).

Ett i viss mån jämförbart översättningslån är "välkommen och bekanta dig" (tervetuloa tutustumaan), som man ofta får höra till exempel i högtalarannonseringar i varuhus. Det känns främmande inte minst därför att bekanta sig kräver en precisering, på samma sätt som betjäna kräver ett objekt. Vi måste alltså få veta vad vi önskas välkomna att bekanta oss med. "Välkommen och bekanta dig med våra produkter" kan man alltså i princip säga utan att det är oriktig svenska, men i praktiken är också det en statistisk finlandism som ytterst bygger på den finska förlagan. En sökning på webben visar att frasen "välkommen och bekanta dig med" finns nästan bara på webbsidor i Finland.

Mikael Reuter