Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Vad betyder kvalitativ?

Reuters ruta 9/11 2005

Kan man använda det svenska ordet kvalitativ i samma betydelse som finskans laadukas, alltså för att beteckna att något har hög kvalitet? En frågeställare tycker sig ha sett flera exempel på detta, och undrar om det verkligen är riktigt.

Nej, den betydelsen av adjektivet kvalitativ kan inte betraktas som korrekt även om det händer att den förekommer i praktiken. Vi bör alltså inte tala om kvalitativa kläder eller andra kvalitativa produkter, om vi avser produkter med hög kvalitet.

Adjektivet kvalitativ betyder 'som har att göra med kvalitet', 'som avser kvalitet(en)', i motsats till kvantitativ som avser kvantiteten, det vill säga det som kan mätas eller räknas. En kvalitativ bedömning är alltså en bedömning av kvaliteten hos något, inte en särskilt högklassig bedömning. En kvalitativ försämring av verksamheten innebär att kvaliteten i det man åstadkommer försämras, även om de resultat som kan mätas med konkreta kvantitativa indikatorer kanske rentav ökar.

Särskilt ofta används kvalitativ i samband med forskning. Exakt vad som skiljer kvalitativa forskningsmetoder från kvantitativa är inte så lätt att beskriva, men helt kort kan man väl säga att de kvantitativa metoderna ofta bygger på mätresultat och statistik, medan de kvalitativa kan bygga på till exempel djupintervjuer och analys.

För att uttrycka betydelsen 'som har hög kvalitet' kan man i stället använda adjektiv som högklassig, förstklassig, prima eller högkvalitativ. Ofta kan man göra en sammansättning på kvalitets-: kvalitetsskor, kvalitetsprodukter, kvalitetsprogram. Ett av de vanligaste sätten att uttrycka saken är att använda det efterställda av/med hög kvalitet: möbler av hög kvalitet, resultat av hög kvalitet, vård med hög kvalitet osv.

Mikael Reuter