Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Tsunamin är en flodvåg

Reuters ruta 26/1 2005

Varför använder Hufvudstadsbladet ordet "flodvåg" för den aktuella tsunamin (fi. hyökyaalto)? En flodvåg är väl något betydligt tamare, en våg i en flod eller den våg som kan uppstå vid ebb och flod – eller hur? Borde det inte snarare kallas brottsjö eller störtvåg? 

Den frågan har ställts av många läsare, och samma fråga har ställts till tidningarna i Sverige som likaså – helt korrekt – talar om flodvågen i Indiska oceanen. Det tycks vara en allmän uppfattning att ordet flodvåg har att göra med floder i betydelsen vattendrag eller med ebb och flod.

Språkligt sett är det naturligtvis fråga om samma ord flod som i floder och tidvatten, besläktat med flöda och flöde. Men det handlar snarare om den övergripande betydelse som är gemensam för dessa. Jämför också vårflod, som är det flödande och översvämmande vatten som bildas vid snösmältningen.

En tsunami (japanska, av tsu ’hamn’ och nami ’våg’) är en speciell typ av långvågig havsvåg eller flodvåg som orsakas av havsbottnens vertikala rörelser i samband med jordbävningar, vulkanutbrott eller jordskred. Ordet böjs tsunami, tsunamin, tsunamier.

En brottsjö är i sin tur resultatet av en (större) våg som bryts när den når grundare vatten eller stöter på något annat hinder. Tsunamin åstadkommer alltså enorma brottsjöar när den når kusten.

Flodvåg definieras t.ex. i Svensk ordbok som en tillfälligt och kraftigt framströmmande vattenmassa, med exemplen ”300 döda i flodvåg; flodvågor som orsakas av jordbävningar på havsbotten”. Nationalencyklopedin anger att det är en mycket lång havsvåg som orsakar översvämning, med tillägget att flodvågor kan orsakas på flera sätt – genom att storm och springflod samverkar, av lufttrycksförändringar i ett orkanområde eller av jordbävningar på havsbottnen (tsunami).

Sedan kan ju flodvåg också användas överfört om stor tillförsel av något: en flodvåg av billig arbetskraft, en flodvåg av nya upplevelser.

När det gäller flod i betydelsen vattendrag är det kanske också på sin plats att påpeka att man inte talar om floder i Norden. Här har vi åar, älvar och i vissa fall strömmar.

Mikael Reuter