Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Stambyte och annan rörrenovering

Reuters ruta 28/9 2005

En av de första gångerna jag har stött på ordet stambyte i finlandssvensk text var för kanske en vecka sedan, när det i en artikel i denna tidning talades om en rörrenovering "eller stambyte som man säger i Sverige". I Sverige mötte jag ordet för kanske ett år sedan i ett mycket konkret sammanhang: det pågick stambyte i den fastighet där Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden har sina lokaler.

Att ordet stambyte är praktiskt taget okänt i Finland verkar vara uppenbart. Här har man av tradition vanligtvis talat om rörreparation eller rörrenovering, i den mån man inte har använt fennicismen (eller egentligen russicismen) rörremont. Den som vill veta vad som menas med stambyte blir heller inte klokare genom att slå upp det i en ordbok. Ordet finns inte ens i den stora Svenska Akademiens ordbok, trots att ord på st- är av ett tämligen sent datum. Bonniers svenska ordbok verkar vara den enda som ger en vägledning: under uppslagsordet stam hittar man redan på andra raden betydelsen "huvudledning i ett rörledningssystem" med exempelmeningen "huset är i gott skick men stammarna behöver bytas".

Som fackord kan stambyte ha förekommit i Sverige i flera årtionden, men de äldsta beläggen i Språkbanken (huvudsakligen tidningstext) är från 1996. Att ordet åtminstone i dag är fullt brukligt ser man på att det finns över 35 000 belägg på webben, och ser man närmare på dem så hittar man till exempel handböcker med tips om hur man ska genomföra stambyten och våtrumsrenoveringar. De tre beläggen på finländska sidor är alla från Åland, vilket säger något om ordets förekomst i Finland.

Också ordet rörrenovering förekommer i Sverige, men förutom att det är ovanligt tycks det användas i en lite annan, mer allmän betydelse – bland annat när man talar om alternativa metoder: "Med x-metoden behövs varken rivningsarbeten eller byte av rör och stammar. Vi sprutar helt enkelt nya och extremt hållbara plaströr med de gamla rören som formar." Det i Finland vanliga rörreparation tycks däremot inte alls användas i Sverige, åtminstone inte i denna betydelse.

Det ska bli intressant att se om ordet stambyte vinner spridning också i Finland. Det är inte omöjligt, i synnerhet som själva företeelsen är pinsamt aktuell i många hus. Tills det har blivit allmänt känt (och kommit in i ordböckerna!) är det i varje fall säkrast att förklara det när det används. Det ord som då närmast kommer i fråga är rörrenovering.

Mikael Reuter