Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Rökrum och rökstopp

Reuters ruta 22/12 2005

En läsare har följt en rättegång i tv och lagt märke till att det i Esbo tingsrätt finns en skylt där det står "tobaksrum". Han tycker att det låter väldigt finlandssvenskt och undrar om det inte på svenska borde kallas rökrum.

Det är en helt riktig iakttagelse. På svenska kallas sådana rum utan tvekan rökrum, och "tobaksrum" är en direkt översättning av det finska tupakkahuone. Jag tror inte ens att tobaksrum är en särskilt ofta förekommande finlandism - också i finlandssvenskan är rökrum helt klart det normala ordet, bland annat när det gäller att beskriva bestämmelserna i den nya tobakslagen.

Det som gör frågan mer allmängiltigt intressant är förstås att finskan och svenskan har så olika sätt att uttrycka detta med rökning och cigaretter. Verbet röka motsvaras på finska av tupakoida eller polttaa tupakkaa, och på finska används tupakka ofta i betydelsen cigarett.

Det finskinfluerade uttrycket "gå på tobak" är på det sättet en finlandism i dubbel bemärkelse: dels den syntaktiska konstruktionen "gå på x" (som i gå på öl 'gå och ta sig en öl', gå på kaffe 'ta en kopp kaffe, gå och fika'), dels tobak i betydelsen cigarett (eller cigarr eller pipa). De motsvarande svenska uttrycken är ta en rökpaus, ta sig en cigarett eller gå ut och röka. Att "gå på tobak" skulle väl i Sverige närmast uppfattas som att man röker för att hålla sig i gång, liksom man går på medicin när man är sjuk eller deprimerad.

På samma sätt som rökpaus alltså motsvarar fennicismen "tobakspaus" motsvaras det finska tupakkalakko av rökstopp. Då handlar det ju om motsatsen: den som tidigare har tagit sig en rökpaus då och då har kanske drabbats av rökhosta (inte "tobakshosta") och därför beslutat sig för att sluta, åtminstone för en tid.

Ordet tobaksrökning är däremot helt normal svenska, och i Sverige liksom i Finland talar man om tobakslagen.

Till dem som undrar över stavningen cigarett med ett r kan jag säga att detta sedan 1970-talet är den stavning som kommer i första hand, men att också stavningen cigarrett fortfarande accepteras.

Mikael Reuter