Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Kurs i första hjälpen

Reuters ruta 8/5 2005

Ska man tala om första hjälp-kurser, förstahjälpskurser eller första hjälpenkurser? Eller hur ska man bilda sammansättningar på första hjälpen? Den frågan fick jag nyligen, och det tycks vara ett återkommande problem.

Samma fråga behandlade jag i en språkspalt redan 1988, och kunde då konstatera att sammansättningar med första hjälpen som förled är ytterst sällsynta i Sverige, av någon orsak. I stället talar man om t.ex. kurser i första hjälpen eller använder en annan förled som i akutmottagning (i den mån det motsvarar "förstahjälpsstation").

Så långt kan jag hålla fast vid vad jag skrev då. Men jag konstaterade också att i den mån man skulle bilda sammansättningar på första hjälpen så skulle förleden enligt svenska ordbildningsmönster bli förstahjälps-. Det är i och för sig riktigt om man ser till andra motsvarande fall (som jag återkommer till nedan), men teori och praktik överensstämmer inte alltid i språkbruket.

I dag har vi tillgång till söktjänster på webben och kan därför bättre överblicka språkbruket. Då kan vi konstatera att sammansättningar "enligt svenska ordbildningsregler", dvs. med förleden förstahjälps-, helt enkelt inte förekommer i Sverige. De relativt få sammansättningar man finner har förleden första hjälpen- eller förstahjälpen-: förstahjälpenkurser, första hjälpeninsatser. Men vanligare är det med omskrivningar av typen kurser i första hjälpen.

Det obestämda första hjälp används för övrigt fristående efter vissa beskrivande bestämningar, framför allt i uttrycken livräddande första hjälp, psykisk första hjälp och emotionell första hjälp.

Rödakorskommittén

I de flesta andra motsvarande fall, där förleden är ett uttryck i bestämd form, bildas sammansättningar med förleden i obestämd form: Stillahavsflotta, svartabörsaffär, Rödakorskommittén. I enstaka fall ser man förleden särskriven (Röda korskommittén), men det är ett mindre rekommendabelt skrivsätt genom att syftningen är oklar ("varm korvgubbe").

Också i andra fall när namn i bestämd form står som förled i en sammansättning är huvudregeln den att den bestämda slutartikeln faller. Av Skatudden får vi Skatuddsterminalen och Skatuddskajen, av Brunnsparken får vi Brunnsparksvallarna, av Bottenviken Bottenvikskusten och av Östersjön Östersjösamarbete.

 Mikael Reuter


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången