Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Köra ner och nedkörd

Reuters ruta 15/6 2005

I samband med konflikten i pappersbranschen har det talats om hur pappersfabrikerna skall ”köra ner” (eller ned) sina maskiner inför (tillfälliga) driftstopp. En sådan ”nedkörning” kan vara en omfattande och lång process har man förstått, och det kan ta lång tid att starta upp maskinerna igen. 

I andra sammanhang förekommer uttrycket köra ner i en mer långsiktig betydelse: om man kör ner en verksamhet innebär det att man minskar den, troligen på sikt med tanke på total nedläggning. Att man sedan rent konkret också kan köra ner till sjön, köra ner händerna i byxfickorna, köra ner en spade i jorden och köra ner stolpar och staket är en annan sak som vi kan bortse från här.

Det som vi rätt snabbt kan konstatera är att köra ner i den först nämnda betydelsen, alltså att stanna eller stoppa maskinerna inför ett driftsuppehåll, är något som förekommer bara i Finland. De få exempel man kan hitta i Sverige hänför sig alla till Finland och har av allt att döma finländare som upphovsmän (till exempel en artikel i Dagens Nyheter om den finländska papperskonflikten). Uppenbarligen handlar det om en direkt översättning av finskans ajaa alas i samma betydelse. På svenska verkar det inte finnas något uttryck för stoppa eller stanna som innehåller den här bibetydelsen av en långvarig process.

Däremot finns det enstaka exempel också i Sverige på substantivet nedkörning som en motsats till uppstart: ”vid uppstart och nedkörning av anläggningarna styrs processerna manuellt”.

När man talar om att köra ner verksamheten och om nedkörning av produktionen är det som sagt normalt fråga om en annan sak. Då handlar det om att småningom avveckla det hela. Frasordboken Svensk språkbruk betecknar den här betydelsen som vardaglig och ger exemplet ”det känns tråkigt att köra ner en verksamhet som precis har startat”. Inte heller den här betydelsen verkar emellertid vara särskilt vanlig i Sverige. Uttryck som ”nedkörning av välfärdsstaten” och ”nedkörning av kolkraften” är klart vanligare i Finland än i Sverige.

Att en gammal buss, en uttjänt fabrik eller rentav en stad eller ett lands hela industri kan betecknas som nedkörd är sedan en annan sak: där betyder det helt enkelt nedsliten. Överfört kan nedkörd i den betydelsen användas också om människor. Man kan känna sig nedkörd och deppig, till exempel efter en kris. Och den betydelsen är alltså inte på något sätt finländsk.

Mikael Reuter