Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Ett renare Östersjön?

Reuters ruta 18/5 2005

Frågan om hur språkvidrig eller språkriktig det vita rederiets slogan "För ett renare Östersjön" är tycks ha engagerat läsarna. Formuleringen betecknades som horribel i en insändare förra veckan, men i ett kort svar på den insändaren kunde jag konstatera att uttrycket hade fått godkänt i Svenska språknämndens tidskrift Språkvård för ett par år sedan. Jag lovade återkomma här i språkspalten, och det gör jag nu, därtill uppmuntrad av både brev och telefonsamtal.

Mina svenska kolleger väger i Språkvård (nr 2/2003) de olika alternativen (en renare Östersjö, en renare Östersjön, ett renare Östersjön) mot varandra, och konstaterar att vad man än säger så låter det inte helt naturligt. Östersjön är ett oböjligt namn och kan inte stå i obestämd form, vilket borde vara fallet efter den obestämda artikeln en. Normalt är Östersjön visserligen den, till exempel i ett uttryck som den stormiga Östersjön, men efter den obestämda artikeln ligger det närmare till hands att uppfatta namnet bara som ett namn och ge det neutrumgenus, eftersom det är vanligast för ortnamn. I frasen ett renare Östersjön signalerar ett tydligare än en att det verkligen rör sig om ett namn.

Ser man till det verkliga språkbruket verkar alternativen en renare Östersjö och ett renare Östersjön vara ungefär lika vanliga, medan en renare Östersjön praktiskt taget inte förekommer. Det stöder utan tvekan resonemanget i Språkvård, eftersom det inte är rekommendabelt att namnet i ett visst sammanhang får förändrad form.

Till saken hör att ortnamns genus främst bestäms av annat än det ord som namnet slutar på. Länder, landskap, städer, stadsdelar m.m. är det: det nutida Italien, det lilla Insjön i det sägenomspunna Dalarna. Man bor i det vackra Brunnsparken men promenerar i den vackra Brunnsparken. Också företag är det, medan t.ex. tidningar är den: Hufvudstadsbladet har fått fler läsare sedan den började komma ut i tabloidformat. Hav har oftast neutrumgenus: Öresund, Kategatt och Skagerack omtalas som det.

Problemet med Östersjön är att den i normala fall är just den. Den är stor, den är nedsmutsad och den är ofta stormig, men ändå älskar vi den. Därför går den stormiga Östersjön inte att jämföra direkt med det stormiga Kattegatt eller det mysiga Kronohagen. Snarare då med den breda Dalälven. Tänk dig att simma ut på en nästan spegelblank Dalälven … Eller?

Rent logiskt finns det alltså ett och annat som talar för en renare Östersjön. Men motkrafterna är tydligen starkare: det faktiska språkbruket och (uppenbarligen) de flestas spontana språkkänsla. Så även om jag på logiska grunder kunde tänka mig att offra en slant för en renare Östersjön så tillråder också jag att vi fortsätter kämpa för ett renare Östersjön.

Mikael Reuter