Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Rita, konstruera och formge

Reuters ruta 1/12 2004

”Byggnaden har planerats av arkitekt Pekka Helin” stod det i tidningen när riksdagshusets tillbyggnad presenterades för ett år sedan. Det är säkert ingen ovanlig formulering i en finlandssvensk text, men i Sverige talar man nästan aldrig om att byggnader ”planeras”. Det för oss in på den intressanta frågan om hur fi. suunnitella kan översättas i olika sammanhang. 

Går vi till Stora finsk-svenska ordboken kan vi konstatera att den första upplagan föreslår följande ord och fraser: planera, planlägga, göra upp planer, skissera (upp), ha planer på, tänka, ha för avsikt. Den nya upplagan, som kom ut för några veckor sedan, innehåller väsentliga tillägg: där finns också verben konstruera, projektera, rita, formge, designa och inreda, även om de kunde ha försetts med fler belysande exempel.

Den enkla tumregeln är att arkitekterna ritar hus, ingenjörerna konstruerar maskiner och projekterar större helheter, politikerna låter planlägga områden och formgivarna formger eller designar möbler, kläder m.m. Mycket annat kan förstås planeras, alltifrån en konferens till ett rån eller en resa.

Den som har sett riksdagshusets tillbyggnad i all dess glans tycker kanske att det låter trivialt att den har ritats av en viss arkitekt. Men så är det inte – rita är här standarduttrycket, och det täcker allt det som arkitekten anger i sina ritningar. Ett citat må räcka: ”Ekerö Centrum har ritats av den internationellt välkände arkitekten Ralph Erskine. Genom åren har Ralph Erskine ritat ett stort antal byggnader världen över, allt från scoutstugor på Lovön till kontorshus i London.” – Också båtar, till exempel klassiska träbåtar, kan ritas, medan moderna fartyg snarast projekteras.

När det är fråga om stadsplaner, strandplaner och så vidare förekommer både planera och planlägga. Det senare är den egentliga facktermen: ”Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten” (Plan- och bygglagen i Sverige). Framför allt substantivet planläggning är en fackterm: ”Kommunstyrelsen fattar beslut om planläggning och uppdrar åt byggnadsnämnden att upprätta detaljplanen”. Men planlägga och planläggning motsvaras ju vanligen inte av suunnitella och suunnittelu utan av kaavoittaa och kaavoitus.

De olika sätten att översätta finskans suunnitella är ett av många exempel på att ett finskt ord ofta motsvaras av flera svenska. Jag har tidigare skrivit om bland annat tieto och loma, och det finns många fler. Använd fantasin!

Mikael Reuter