Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Kompanjonskap och partnerskap

Reuters ruta 28/4 2004

Är det någon skillnad i betydelse mellan orden kompanjonskap och partnerskap, och vad består skillnaden i så fall ? Det undrar en frågeställare, som själv upplever begreppet kompanjonskap som fastare och mer bindande än det kanske modernare och mer aktuella partnerskap.

Utgångspunkten för resonemanget bör naturligtvis vara de enkla orden kompanjon och partner. I Svensk ordbok definieras kompanjon som ”person som tillsammans med ngn annan driver ett ekonomiskt företag”, och som exempel ges ”hans kompanjon i firman”. Dessutom anges där att kompanjon även används ”utvidgat om kamrat el. följeslagare”. Partner är i sin tur enligt samma ordbok en ”person (eller grupp) med vilken man samarbetar eller bildar ett par”, speciellt i ekonomiska sammanhang (handelspartner, partner i företaget), i tävlingssammanhang (sparringpartner; spelpartner) och i erotiska e.d. sammanhang (danspartner; kärlekspartner; sexpartner).

Redan detta visar att ett partnerförhållande kan ha lite fler dimensioner än ett kompanjonförhållande. Kompanjoner är man i princip i ett och samma företag som man driver tillsammans, medan två företag eller personer kan vara handelspartner och köpa av och sälja till varandra. Den speciella betydelsen av att bilda ett par t.ex. i tävlingssammanhang och erotiska sammanhang ingår inte heller normalt i begreppet kompanjoner.

Partnerskap för kärlek och fred

Sin alldeles speciella betydelse har ju partnerskap fått på sistone genom att det har börjat användas om ett förbund av två personer av samma kön som lever tillsammans (både Sverige och Finland har en lag om registrerat partnerskap, på finska rekisteröity parisuhde).

En känd specialanvändning av partnerskap har vi också i uttrycket Partnerskap för fred (eng. Partnership for Peace) som betecknar ett samarbetsprogram relaterat till Nato. Men helt otänkbart är inte heller kompanjonskap i en liknande betydelse. Slutdokumentet från en av FN:s utvecklingskonferenser talar t.ex. om ”a new partnership” som på svenska har översatts med ”ett nytt kompanjonskap” mellan världens rika och fattiga länder.

En studie av språkbruket visar i varje fall att kompanjonskap i svenska texter huvudsakligen avser just förhållandet mellan kompanjoner i ett företag, medan partnerskap har en vidare betydelse av samarbetsförhållande mellan olika parter: partnerskap för Nordkalotten, partnerskap för hållbar utveckling, ”Vår ambition är att i partnerskap med våra uppdragsgivare erbjuda hög vårdkvalitet”.

Inte helt oväntat tycks kompanjonskap vara något allmännare i finlandssvenska än i rikssvenska texter, och då är det utan tvivel det finska kumppanuus som spelar in. På motsvarande sätt har kanske partnerskap fått ökad spridning under inflytande av engelskans partnership. Svenskan har här två ord för de begrepp som i både finskan och engelskan sammanfattas med ett ord.

Mikael Reuter