Till innehållet

Viril och vital

Reuters ruta 4/6 2003

”Åren har farit skonsamt fram med den förbluffande virila åldringen” stod det i bladet när Akademiska sångföreningen i våras hade sin 165-årskonsert. För all del, Akademen är ju en manskör – men ändå var det knappast sångarnas manliga utstrålning som skribenten ville beskriva. Mer sannolikt var det nog att han ville framhålla att kören fortfarande är full av livskraft, alltså vital. 

Det var inte första gången och säkert inte heller sista gången adjektiven viril och vital förväxlades, uttryckligen på det sättet att viril användes i stället för vital. Båda kommer från latinet: viril ’manligt kraftfull, särskilt i sexuellt avseende’ från lat. virilis till vir ’man’, och vital ’stark och livskraftig’ från lat. vitalis till vita ’liv’ (jfr ars longa, vita brevis ’konsten är lång, livet är kort’).

En uppmärksam läsare har försett mig med ett par andra exempel på användning av viril i sammanhang där det blir ännu mer tillspetsat.

I det ena fallet handlar det om en bild från 1929, men publicerad 1999 i en lokaltidning med texten ”Virila gymnaster marscherar på Skolgatan”. De ”virila” gymnaster som syns på bilden är unga flickor klädda i kjol, och de ser långt ifrån manhaftiga ut.

I det andra fallet presenterades en hundraårig rar gammal dam som ”pigg och viril”, och presentationen avslutades med orden ”seg, stark och viril går hon in i sitt andra århundrade”. Hade det varit fråga om en manlig hundraåring så kunde det ha varit riktigt smickrande.

Pigga och vitala är alltså vad vissa lyckliga åldringar är, fyllda av vitalitet. Viriliteten är däremot vanligtvis förbehållen män, företrädesvis sådana som ännu är i sin krafts dagar (som självfallet kan fortsätta långt upp i åren). Ett exempel så gott som något hittade jag på en webbsida med en sexuell invit: ”Jag är mycket viril och pigg, utan droger. Vi ses lilla vän.” Virilitet ska för övrigt skiljas från virilism, en medicinsk term för manliga egenskaper hos en kvinna.

Adjektivet vital har ju också betydelsen ’nödvändig för uppehållande av livet, livsviktig’. Människor och djur har vitala behov, och den som är med om en olyckshändelse kan komma undan utan skador på vitala organ. I mer överförd bemärkelse kan man tala om frågor av vital betydelse och om till exempel ett företags eller ett lands vitala intressen.

Mikael Reuter