Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Ta modell av nyhetsspråket?

Reuters ruta 3/12 2003

”Ta modell av språket på nyhetssidorna – inte kultursidorna”. Så står det i den finlandssvenska pressföreningens undervisningsmaterial som riktar sig till skolelever. Uppmaningen hänför sig till rådet att skriva enkelt när man gör en tidning. Men det är inte innehållet i uppmaningen som jag ska kommentera här, utan uttrycket ”ta modell av”. Det är knappast många finlandssvenskar som ser något märkligt i det, men faktum är att det inte alls tycks användas i Sverige.

Däremot är uttrycket vanligt i finlandssvenskan. Ett par exempel till: ”Då barnet närmar sig ett års ålder börjar det ta modell av övriga familjemedlemmar.” ”Det är dags för Finland att följa efter och ta modell av de lösningar som har visat sig fungera i andra nordiska och europeiska länder.”

De ytterst få exempel man hittar på rikssvenska webbsidor verkar alla vara skrivna av finlandssvenskar eller innehålla citat av finländare. Det handlar alltså om en typisk syntaktisk finlandism, och det råder knappast några tvivel om att finlandssvenskan här har ”tagit modell av” finskans ”ottaa mallia jostakin”.

En motsvarande konstruktion är ta exempel av. Det finns visserligen ett halvt dussin belägg på rikssvenska webbsidor, men de finlandssvenska beläggen är över tjugo. Också här anar man sig till en finsk förebild: ”ottaa esimerkkiä jostakin”.

Hur ”osvenska” är då de här konstruktionerna? Strider de mot svenskans inneboende väsen, eller råkar det bara vara så att det inte har tagits i bruk i sverigesvenskan?

Det är svårt att svara på det, men en viss tankeställare får man när man ser på grannspråken. Det visar sig nämligen att motsvarande uttryck förekommer – om än rätt sparsamt – i både danskan och norskan: ”… det formulerede mål … er, at den såkaldte folkeskole skal tage model af de frie skoler – ikke omvendt”,”… det finnes en rekke eksempler på positive tiltak som det er mulig å ta modell av”. I norskan tycks ”ta eksempel av” vara ett relativt vanligt uttryck, medan ”tage exempel af” i danskan är föråldrat (ett av de två beläggen på webben härstammar från H.C. Andersen).

Någon panik behöver vi alltså inte gripas av. Även om ”ta modell av” inte används i Sverige så är det fullt förståeligt och uppfattas knappast som väldigt främmande. Kanske är det rentav möjligt att svenskarna förr eller senare tar exempel av sina nordiska bröder och systrar?

Men samtidigt säger jag som jag brukar i liknande fall: vi ska vara medvetna om att det är en finlandism, och gärna i mån av möjlighet använda andra uttryck.

Sådana finns det ju i mängder: ha någon eller något som modell eller förebild, ta efter någon, använda någon eller något som modell eller förebild, låta någon eller något fungera/tjäna/stå som modell, försöka efterlikna någon eller något osv.

Mikael Reuter