Till innehållet

Från a till b mellan 9 och 18

Reuters ruta 26/2 2003

Häromdagen fick vi läsa om ett bostadshus där ”det ska bli 99 lägenheter mellan 60–200 kvadratmeter”. Det är en typ av kontamination som man vanligen bara ser i skrift (och tidigare rätt sällan hos professionella skribenter), men några dagar senare visste radion berätta att något skulle tilldra sig ”mellan 24 till 27 februari”. Det verkar alltså som om också yrkesverksamma journalister började vara osäkra på skillnaden mellan å ena sidan ”från a till b” respektive ”a–b” och å andra sidan ”mellan a och b”.

Ett av de vanligaste exemplen på en sådan oriktig formulering brukar finnas på skyltar om öppettider: ”öppet mellan 9–18”.

Det tycks alltså finnas ett behov att påpeka att det ska vara antingen öppet mellan 9 och 18 eller öppet 9–18, och att det riktiga är att skriva antingen lägenheter på mellan 60 och 200 kvadratmeter eller lägenheter på 60–200 (60 till 200) kvadratmeter. Jag har tidigare utgått från att det är ett typiskt skrivfel och att örat skulle säga till om man läser ut det skrivna, men det faktum att motsvarande uttryck också förekommer i tal visar att det uppenbarligen inte bara handlar om en sammanblandning i skrift mellan de två uttryckssätten.

Det kan därför vara lämpligt att utgå från det mest konkreta, nämligen sträckan eller vägen mellan två orter. Ingen skulle väl tala om ”landsvägen mellan Borgå till Lovisa” eller ”färjan mellan Åbo–Mariehamn”? Däremot kan man åka buss från Borgå till Lovisa och åka sträckan Åbo–Mariehamn med bilfärja.

Även om tankstrecket i sifferuttryck utläses som till är det för övrigt inte lämpligt att kombinera det med från. Man skriver med andra ord inte ”affären är öppen från 9–18”, utan antingen affären är öppen från 9 till 18 eller bara affären är öppen 9–18.

Tidsperioder kan alltså skrivas på ett av följande sätt: mellan (den) 27 februari och (den) 2 mars (2003), från (den) 27 februari till (den) 2 mars, 27 februari–2 mars, mellan 27/2 och 2/3, från 27/2 till 2/3 och 27/2–2/3 (i samtliga fall kan 27/2 och 2/3 ersättas med 27.2 och 2.3). Däremot vill jag inte i normal text rekommendera den så kallade internationella standarden 2003-02-27--03-02. Den strider mot det naturliga språkbruket och är klart läsarovänlig.

Slutligen kan det finnas skäl att nämna att de angivna dagarna i fall som dessa inräknas i den aktuella tidsperioden. Om en kurs pågår 27/2–2/3 så är alltså också båda dessa dagar kursdagar. Därför är det i de flesta fall onödigt att skriva ”från och med” och ”till och med” eller än mindre ”nämnda dagar inräknade” som det ibland står i byråkratiska texter.

Mikael Reuter