Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Vara på jobb och gå på kaffe

Reuters ruta 22/5 2002

Är du på jobb i morgon? I så fall kan vi kanske gå på kaffe tillsammans. Eller kanske rentav gå på en öl efteråt? Fast det får inte bli för sent, för på kvällen ska jag först gå på länk och sedan gå i bastu.

Helt naturliga fraser, tycker kanske de flesta finlandssvenskar. Men en rikssvensk skulle nog höja en aning på ögonbrynen, även om han knappast skulle ha några problem med att förstå vad de betyder.

Jobba eller vara på jobbet

Att ”vara på jobb” är en vanlig fras i finlandssvenskan. Den kan väl strängt taget betyda två saker: för det första att man jobbar och inte är ledig (som i exemplet ovan) och för det andra att man är arbetar på någon bestämd ort eller hos någon bestämd arbetsgivare (han bor i Pernå men han är på jobb i Lovisa; min mamma är på jobb på hälsocentralen).

I bägge fallen är den närmast till hands liggande allmänsvenska motsvarigheten det enkla verbet jobba: Jobbar du i morgon? Han jobbar i Kaskö. Handlar det uttryckligen om att man är på sin ordinarie arbetsplats går det förstås också bra att säga jag är på jobbet i morgon. De här uttryckssätten är ju helt naturliga också på finlandssvenska.

Ett uttryck som i första hand verkar vara en allmänsvensk motsvarighet är vara i arbete. Men också det ser ut att vara enbart finlandssvenskt i den betydelse vi här har talat om, alltså att arbeta i motsats till att vara ledig (till exempel att ”vara i arbete” under en helg). I Sverige använder man det nämligen inte så, utan man talar om dem som är i arbete i motsats till dem som är arbetslösa, barnlediga, långtidssjukskrivna eller pensionerade.

Ska vi gå och ta en öl?

Att "gå på kaffe” och ”gå på (en) öl”, för att inte tala om ”gå på tobak”, är främmande för rikssvenskt språkbruk. ”Hänger du med på en öl?” kan man däremot säga, eller ”Ska vi gå och ta en kaffe (eller ännu oftare en fika)?”. Och i stället för att gå på tobak går man ut och röker.

Däremot kan man naturligtvis också på rikssvenska gå på lunch och gå på middag. Men det är ju en lite annan sak.

Ut och jogga och sedan bada bastu

Ytterligare två enbart finlandssvenska uttryck med plus preposition är ”gå på länk” och ”gå i bastu”. I Sverige går man inte på länk utan man tar en motionsrunda, joggar eller tar sig kanske bara en promenad. Och sedan badar man bastu, eller rätt och slätt bastar. Intressant nog verkar det som om verbet basta inte skulle få någon spridning här i bastuns egentliga hemland.

Får man vara på jobb och gå på kaffe?

Hur ska vi då ställa oss till de här finlandssvenska fraserna? Borde vi lära oss att undvika dem?

Min personliga åsikt är att vi i ledig informell finlandssvenska både kan vara på jobb, gå på kaffe, gå på en öl och gå i bastu. ”Gå på tobak” och ”gå på länk” hör däremot inte hemma annat än i mycket vardagligt talspråk, eftersom både tobak (i betydelsen cigarrett) och länk (i betydelsen motionsrunda) är vardagliga finlandismer.

Mikael Reuter