Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Tillslag mot minkfarm?

Reuters ruta 9/10 2002

För en tid sedan kunde vi i tidningarna läsa om att en grupp aktivister hade gjort ett tillslag mot en minkfarm och släppt ut en massa minkar i naturen. De flesta läsarna reagerade kanske inte så mycket på det – om aktivisterna slår till så blir väl resultatet ett tillslag, eller hur? En och annan har i varje fall hört av sig, och undrat om ordvalet innebär att massmedierna vill förringa det förkastliga i att åstadkomma ekonomisk skada och förorsaka djuren onödigt lidande, eller om de kanske rentav ser det som något berättigat.

Den som vill kontrollera innebörden av ordet tillslag och slår upp det i en ordbok blir lätt konfunderad. Den enda betydelse som ges i bl.a. Svensk ordbok är "slag mot boll (eller puck) för att sätta den i (hastig) rörelse". Det verkar konstigt, med tanke på att bara en bråkdel av alla belägg på tillslag till exempel i Språkbankens tidningsmaterial från 1990-talet handlar om bollspel. Här har tydligen ordboksredaktörerna gjort en miss.

I dagens svenska används tillslag huvudsakligen om razzior och liknande när polisen snabbt slår till mot någon olaglig verksamhet. Det kan handla om en knarkliga eller ett terroristnäste lika väl som om unga husockupanter och otillåtna demonstrationer. Också militären kan göra tillslag, t.ex. mot en motståndsrörelse, som när den kinesiska militären gjorde ett blodigt tillslag mot demokratirörelsen i Peking 1989. Samma sak fast i betydligt större skala handlar det om när man talar om ett eventuellt amerikanskt militärt tillslag mot Irak.

Gemensamt för de här användningarna av tillslag är alltså att det är fråga om en aktion mot någon verksamhet som betraktas som olaglig eller otillåten, och att de som slår till har något slags fullmakt av samhället eller makthavarna.

Det är mot den här bakgrunden vi ska se artiklarna om tillslag mot pälsfarmer. Även om man rent objektivt kunde tänka sig att verbfrasen slå till (mot) i alla sammanhang kunde motsvaras av substantivet tillslag, så är associationerna till det polisiära ingreppet alltför klara. Skriver man att djurrättsaktivisterna har gjort ett tillslag ger man – avsiktligt eller oavsiktligt – läsarna ett intryck av att aktivisterna har rätt att ingripa mot en otillåten verksamhet. Det är därför inte förvånande om aktivisterna själva gärna vill beteckna sina räder som tillslag.

Mer neutrala ord är till exempel just räd eller aktion.

Mikael Reuter