Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Tillhör en av

Reuters ruta 10/4 2002

”NN tillhör en av veteranerna bland de österrikiska utförsåkarna trots att hon bara är 23 år.” ”Han tillhör en av landets rikaste män.” ”X-skolan tillhör en av de många skolor, där luften i klassrummen inte räcker till för 27-30 personer i 40 minuter”.

Vad är det som är problematiskt med de här meningarna? Är de inte klara och fullt förståeliga?

Nej, det är de faktiskt inte. Åtminstone inte om det är meningen att de ska tolkas så som den som har skrivit dem uppenbarligen har tänkt sig. De är nämligen alla exempel på en mycket vanlig men för den skull inte acceptabel kontamination, dvs. sammanblandning mellan två uttryck.

Vem är den veteran bland de österrikiska utförsåkarna som NN tillhör? Handlar det om vit slavhandel? Är X-skolan något slags filial till en av dessa andra skolor med dålig luft?

Så är det förstås inte meningen att det ska tolkas. Det som avses är att NN tillhör (gruppen) veteranerna bland de österrikiska utförsåkarna eller att hon är en av veteranerna, liksom att X-skolan tillhör (eller hör till) de många skolor eller är en av de skolor där luften tar slut.

Däremot är det naturligtvis helt korrekt att använda tillhör en av när det verkligen handlar om tillhörighet till en grupp eller dylikt. Det är alltså inget fel på satser som ”Han tillhör en av landets rikaste industrifamiljer” eller ”Hon tillhör en av de lägst betalda grupperna i samhället”. Detsamma gäller förstås om det är fråga om ett föremål, en egendom eller varför inte ett djur som tillhör någon person: ”Hästen tillhör en av landets rikaste kvinnor.”

Ett gränsfall är möjligen exemplet ”läkarna tillhör en av de yrkeskategorier i landet som mår sämst”. Men där är jag nog böjd att vända tummen ner. Läkarna utgör en egen yrkesgrupp, de tillhör inte någon större övergripande yrkesgrupp.

Den som tvekar gör klokast i att helt undvika tillhör när det handlar om att någon är en av flera med en viss egenskap. Säg eller skriv hellre hon är en av veteranerna, han är en av landets rikaste män.

En besläktad konstruktion är räknas till. Det heter alltså hon räknas till våra främsta utförsåkare, inte ”till en av våra främsta utförsåkare”. Däremot kan någon räknas som en av de främsta på sitt område.

Mikael Reuter