Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Stamina

Reuters ruta 23/10 2002

”Finlandssvenskarna måste ha stamina när det gäller att uppmuntra finsktalande att tala svenska och kräva service på svenska där man har rätt till det.” Det sade statsminister Paavo Lipponen på Folktingets konferens om minoritetsspråk i Europa för ett par veckor sedan, enligt reportaget i Hufvudstadsbladet. Men vad betyder ”stamina”, undrade en massa läsare, av vilka flera tog kontakt med redaktionen. Ordet finns ju inte i någon svensk ordbok.

Ja, först och främst får vi ju konstatera att Lipponen visserligen använde ordet stamina, men han höll sitt anförande på engelska, som var konferensens huvudspråk: finlandssvenskarna bör ha ”stamina in using one’s own language and in encouraging Finnish speakers to do so”. Och på engelska är stamina ett fullt gångbart ord.

I dagens engelska betyder stamina närmast ’uthållighet’ – både fysisk motståndskraft att stå emot ansträngningar och sjukdom, och psykisk ihärdighet och ståndaktighet att hålla fast vid sina åsikter och framhärda i det man vill åstadkomma. Det som Lipponen sade var alltså att om svenskan ska bevaras som ett levande och synligt språk i vårt land så måste finlandssvenskarna vara ihärdiga i att använda sitt språk och att kräva service på det där det behövs.

Ursprunget till detta ord stamina hittar vi förstås i latinet, där stamen, plur. stamina, betyder varp eller ränning i väv, och i överförd bemärkelse bl.a. de livstrådar som ödet spinner. Länken till betydelsen i dagens engelska är en äldre betydelse ’de inre egenskaper eller förutsättningar som tidigare ansågs betinga eller styra livslängden’. Ödet hade alltså spunnit livets trådar för var och en, och de var avgörande för livslängden. Att dessa livstrådar sedan har blivit synonyma med uthållighet och motståndskraft är lätt att förstå, och via den fysiska uthålligheten har betydelsen utvidgats till ihärdighet och ståndaktighet.

Stamina i hästsport och dataspel

Är det då möjligt att använda stamina på svenska? Nej, inte gärna när vi talar om mänskliga egenskaper – åtminstone än så länge har det inte slagit igenom som lånord i denna allmänna betydelse. De enstaka exempel man hittar på webben finns i klart engelskpåverkade texter, bl.a. beskrivningar av dataspel: ”Värdet stamina har flera användningsområden. Om du springer sjunker stamina för att du blir trött. Är du trött kan du inte använda magi för det går också på stamina. Att slåss däremot är tydligen inte jobbigt för det går inte åt någon stamina.”

Men inom vissa specialgenrer tycks stamina användas också i mer seriösa texter på svenska. Det gäller bl.a. inom hästsport. Två exempel:
”På Irland och i England har man ridit jakt i århundraden, och denna häst har den stamina som behövs under en tuff jaktdag.” ”Bara 19-åriga NN debuterade i svår klass med egna uppfödningen BT, red terrängen med sällan skådad stamina, klarade optimaltiden och trängde sig in som trea.”

Det är naturligtvis inte uteslutet att stamina så småningom sprider sig också till det svenska allmänspråket, främst som ett lån från engelskan men också från fackspråk av det här slaget. I så fall är väl ingen större skada skedd, men det gäller att se till att det inte tränger ut svenskans egna ord som uthållighet, motståndskraft, ihärdighet och ståndaktighet. Dem ska vi ståndaktigt hålla fast vid.

Mikael Reuter