Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

I dag på morgonen

Reuters ruta 18/12 2002

”Det skorrar i mitt språköra” skriver en läsare om uttrycket ”i dag morgon” som enligt honom vinner insteg både i teve och radio och som även hans barn på dagis har börjat använda. ”I dag morgon ska vi lussa för Bertil”, kan det till exempel låta. Och jag håller med honom. Så säger man inte gärna på svenska.
Men hur ska man då säga?

Problemet är ju att just när det gäller den pågående morgonen har vi en lucka i de svenska tidsuttrycken: i morgon betyder ju något helt annat, så det kan vi inte säga på samma sätt som vi säger i dag, i förmiddag, i eftermiddag, i kväll och i natt. I morse avser i sin tur alltid en förfluten tid, på samma sätt som i förmiddags och i eftermiddags.

I en tidigare språkspalt (1997) tog jag upp ett annat uttryck för samma sak som just då var synnerligen frekvent i den finlandssvenska morgonradion, nämligen ”den här morgonen”. Jag konstaterade då att det kan vara berättigat om man har ett starkt behov av precisering, men att det låter konstigt och närmast finskpåverkat om det används så ofta som det då användes. 

Både ”den här morgonen” och ”i dag morgon” får väl ses som försök att återge finskans tänä aamuna. Det förra är som sagt acceptabelt i vissa sammanhang, när man uttryckligen vill betona den här: ”Den här morgonen är inte vilken morgon som helst, det är den 13 december och luciadag”. Men ”i dag morgon” är inte ett gångbart uttryck på svenska – liksom för övrigt inte heller ”i dag kväll” som man ibland hör i Finland i stället för i kväll.

Vad man ska använda för tidsuttryck för att hänvisa till den pågående morgonen är naturligtvis beroende av situationen. Ibland kan det vara alldeles tillräckligt att säga bara i dag, eftersom det är klart att det gäller morgonen: ”I dag ska vi inleda vår sändning med ett reportage från …”, ”I dag måste jag gå till jobbet tidigare än vanligt”. I andra fall vill man framhålla att det uttryckligen gäller morgonen, medan det är underförstått att det handlar om i dag, och då kan det lämpliga uttrycket vara nu på morgonen.

Men vill man betona både att det handlar om i dag och att det gäller morgonen så är det naturliga vanligen att säga helt enkelt i dag på morgonen. Det används visserligen oftast om förfluten tid på samma sätt som i morse, men det går bra att säga till exempel ”I dag på morgonen publicerar Nokia sin nya prognos” och varför inte ”I dag på morgonen ska vi lussa för Bertil”. 

Jag ber att få önska alla mina läsare en god jul och ett språkrikt nytt år!

Mikael Reuter