Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Erbjudandet gäller i stormarknaden

Reuters ruta 27/3 2002

En lag som riksdagen antar träder i kraft vid en viss tidpunkt. Sedan fortsätter den att vara i kraft – eller hur? Ja, det kan man förstås säga, men det är nog inte det normala uttrycket. På ren svenska talar vi vanligen om att en lag gäller när den väl har trätt i kraft.

En läsare påpekade nyligen mycket riktigt att vi i Finland under inflytande av finskans olla voimassa har en tendens att alltför flitigt använda uttrycket ”vara i kraft” på bekostnad av gälla. Det är visserligen inte omöjligt att på svenska säga att vissa bestämmelser, försäkringsvillkor och annat motsvarande fortfarande ”är i kraft”, men det är inte särskilt vanligt, och det begränsas nästan helt till den typen av juridiska sammanhang. I allmänspråket i Sverige förekommer det knappast.

Ett belysande exempel är alla annonser där affärer i Finland berättar att deras specialerbjudanden ”är i kraft” under en viss tid. En snabbkoll på webben ger närmare 20 fall av ”erbjudandet är i kraft” på finländska webbsidor. På webbsidor i Sverige finns inte ett enda belägg, men däremot över 1 500 exempel på ”erbjudandet gäller”.

Ännu mer påfallande är sammansättningen ”ikraftvarande” som man ibland ser som en direktöversättning av voimassa oleva. Visserligen kan man enstaka gånger träffa på det också i Sverige, men det handlar om klara undantagsfall. Normalt talar man om gällande lagar, gällande bestämmelser, gällande försäkringar osv. Boken svenskt lagspråk i Finland säger uttryckligen att man i sådana fall inte ska använda ikraftvarande.

Helt normalt är däremot att säga att en lag träder i kraft. Inte minst EG-direktiven har vidare aktualiserat uttrycket sätta i kraft, vanligen i meningar av typen ”Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv”.

Stormarknader

Bland dem som annonserar om gällande erbjudanden finner vi inte minst olika stormarknader. Så kallas de nämligen normalt på svenska. Finlandssvenskan har däremot via finskan lånat in ”market” i den här betydelsen, och vi får ideligen läsa om planerna på nya ”marketar”.

Det intressanta är ju att engelskans market inte har betydelsen stormarknad, utan det betyder rätt och slätt marknad. Ursprunget till finskans marketti är förstås det engelska supermarket, som sedan har fått förleden struken i finskan.

Ordet supermarket är in och för sig rätt vanligt också i svenskan, men det förekommer nästan bara i ett slags namnfunktion (typ ICA Supermarket). Det ser vi bl.a. på att det nästan aldrig används i pluralis. Betecknande är att det enda belägget på supermarketar i rikssvenska texter på webben finns i en text om Grekland. Däremot finns det över tusen exempel på svenska stormarknader.

Det skulle kanske inte skada om vi slutade använda det fingelska ”market” och gick in för de svenska stormarknad i stället.

Mikael Reuter