Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Bildligt talat och bildlikt målat

Reuters ruta 27/2 2002

Bokstavligt och bildligt är varandras motsatser men ses ofta också som ett par: både bokstavligt och bildligt. ”De räckte varandra handen, både bokstavligt och bildligt” kan man till exempel säga om två tidigare antagonister som har kommit överens om att samarbeta och tagit varandra i hand som ett tecken på det.

I bägge orden handlar det då om samma avledningsändelse -ligt som används för att bilda adverb av bland annat substantiv, precis som i festligt, kungligt och språkligt. Men i och med att bildligt i tal låter ungefär lika som bildlikt händer det ofta att det associeras med ord på -likt (som drömlikt och spöklikt) och oriktigt skrivs med k också i den betydelse som det här är fråga om. En påpasslig läsare har nyligen hittat ett exempel på detta i ett reportage från OS:
”Redan inledningen gav en bild av vad komma skall. Kuisma Taipale tappade 1,5 minuter till täten och när Karri Hietamäki åkt ytterligare fem kilometer på den andra distansen var skillnaden uppe i två minuter och Finland både bokstavligt och bildlikt ute ur stafetten.”

Här kan man dessutom fråga sig vad skribenten riktigt menar med ”både bokstavligt och bildligt”, men helt klart är i varje fall att det ska vara bildligt och inte bildlikt.

Finns det då ett sådant ord som bildlik(t)? Javisst, det kan man gott tänka sig, nämligen i betydelsen ’lik(t) en bild’. Det är visserligen inte är en så vanlig sammansättning att den tas upp i vanliga ordböcker, men i Svenska Akademiens stora ordbok hittar man den, med bl.a. exemplet ”Hennes ansigte var ej reguliert, långt ifrån bildlikt skönt” (från mitten av 1800-talet, men i moderniserad form tänkbart än i dag). Artikeln i SAOB visar för övrigt också att användningen av bildlikt i betydelsen ’bildligt’ har gamla anor och kanske rentav har varit mer accepterad tidigare.

Ett färskare exempel på bildlikt i betydelsen ’likt en bild’ har jag hittat i den svenska Språkbanken:
”Varför, undrar mången brittisk vän av rojalistisk ordning, kan inte en monark få bli bildlikt avbildad – som de blev förr i tiden? Klarar inte konstnärerna av föreställande konst längre eller hamnar de i onåd hos konstnärskolleger och tidningarnas konstkritiker om de målar alltför ’folkligt’?”

Bokstavligt talat

Bokstavligt – eller bokstavligen – är alltså motsatsen till bildligt, inte ett allmänt förstärkningsord. Det som är bokstavligt ska alltså tolkas helt konkret. Om någon säger att tusentals euro bokstavligen har kastats i sjön så betyder det att sedlarna verkligen ligger i vattnet, även om talaren sannolikt bara menar att pengarna har använts i onödan. Och säger vi att det bokstavligt talat brinner i knutarna så handlar det inte bara allmänt om att vi måste handla raskt, utan elden är verkligen lös.

Mikael Reuter