Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Eventuell och möjlig

Reuters ruta 10/10 2001

Håller ordet eventuell på att falla ur bruk i finlandssvenskan och ersättas av möjlig, under inflytande från finskan? Det undrar en orolig läsare, som tycker sig ha märkt att nyhetsuppläsarna i radio och tv liksom tidningsjournalisterna helt tycks undvika ordet eventuellt.


Utan en mycket omfattande kvantitativ undersökning av massmediespråket är det naturligtvis inte möjligt att påvisa en eventuell minskning av ordet eventuell i finlandssvenska texter. Jag kan bara konstatera att en sökning på webben gav totalt närmare 9 000 exempel på eventuell, eventuellt och eventuella på finländska webbsidor, mot ca 110 000 på webbsidor i Sverige, och det verkar ju inte särskilt oroväckande. Fast erkännas bör att ytterst få av beläggen i och för sig härrör från massmediespråk.

Teoretiskt sett finns det naturligtvis en risk för att eventuell i allt högre grad ersätts med möjlig vid översättning från finskan, eftersom finskans mahdollinen även används som motsvarighet till eventuell. Men i de flesta fall är den speciella betydelsen av eventuell ändå så klar att jag har svårt att tänka mig att professionella språkbrukare skulle använda möjlig i dess ställe.

Enligt Svensk ordbok betyder eventuell ”som kanske kommer att inträffa (om händelse, resultat e.d.)”, med bibetydelsen ”som kanske existerar” (eventuella skador). Att möjlig i ordboken anges som en synonym till eventuell betyder inte att det har exakt samma betydelse, utan definitionen på möjlig är ”som kan tänkas förekomma (i visst sammanhang: om tänkbara, genomförbara etc. företeelser)”.

En eventuell sänkning av priserna är alltså normalt något annat än en möjlig sänkning av priserna, liksom eventuella önskemål är något annat än möjliga önskemål och eventuella fredsavtal något annat än möjliga fredsavtal. I fall som dessa har möjlig närmast betydelsen ’tänkbar, genomförbar’ medan eventuell alltså betyder ”som kanske kommer att inträffa, som kanske existerar”. Men jag erkänner mer än villigt att gränsdragningen inte alltid är lätt.

Ett typiskt fall där eventuell har sin givna plats är på föredragningslistor, där man ofta talar om eventuella övriga frågor/ärenden eller (kanske främst i nordiska sammanhang genom danskt inflytande?) bara om eventuellt. I detta fall torde möjliga vara otänkbart, trots att standardfrasen på finska är muut mahdolliset asiat.

Det är för övrigt inte bara i finskan som eventuell och möjlig motsvaras av samma ord. Också engelskans possible står för både möjlig och eventuell, medan eventual som bekant betyder ’slutlig, slutgiltig’.

Svenskans eventuell är ett lån från franskan, där éventuel har i stort sett samma betydelse. Både dessa och engelskans eventual (liksom event ’händelse’) är bildade till latinets eventus ’utgång, påföljd’ till evenire ’hända’.


Mikael Reuter