Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Spendera kvällen med att promovera försäljningen?

Reuters ruta 19/1 2000

Var spenderade du millennieskiftet? Har din chef gett dig kredit för att du promoverar marknadsföringen av företagets nya koncept?
Är det här begriplig svenska? Tja, alla ord är sådana som har använts i svenskan i långa tider. Men de har av tradition haft en helt annan betydelse än den i vilken de på sistone har börjat användas av mindre nogräknade språkbrukare genom engelskans inflytande.

När dagens ungdomar spenderar sitt veckoslut hos någon kompis eller spenderar kvällen på krog så tänker de nog inte på att veckosluten och kvällarna är en dyrbar resurs som de bjuder på för att glädja sina vänner. Den enda betydelse av spendera som ordböckerna – och vi lite äldre språkbrukare – känner är nämligen ’betala ut pengar på ett flott sätt, frikostigt ge ut, slösa o.dyl.’. Nationalencyklopedins ordbok nämner också uttrycket spendera tid, men anger det som en betydelsenyans av det förra ”med avs. på annan värdefull företeelse”: Han spenderade mycket tid på museerna. Den nya (och ännu inte accepterade) betydelsen har ordet förstås fått genom påverkan av det engelska ordet spend, som förutom ’ge ut, göra av med, förbruka osv.’ även betyder ’tillbringa, fördriva’.

En läsare har skickat in ett urklipp där det står att Linn Ullmanns föräldrar har promoverat försäljningen av hennes debutroman. Det är ett helt jämförbart fall. I svenskan betyder promovera (enl. 12 upplagan av Svenska Akademiens ordlista som kom ut för mindre än ett och ett halvt år sedan) ”under högtidliga former utnämna ngn till doktor el. till simmagister el. -kandidat”. I Finland har ju betydelsen utvidgats så att man promoverar också akademiska magistrar, men grundbetydelsen är densamma. Däremot kan man inte på svenska promovera någon till kapten (jfr he was promoted captain), utan då talar vi självfallet om befordra. Och i de fall som nämns ovan skulle man tala om att främja eller (aktivt) stödja eller eventuellt aktivera försäljningen etc.

Koncept betyder av tradition ’utkast, kladd; manuskript (till muntlig framställning)’ – jämför uttrycket tappa koncepterna ’förlora fattningen, komma av sig’. Men via reklamspråket har den engelska betydelsen ’idé, begrepp’ kommit in också i svenskan, och upptas faktiskt i den senaste upplagan av SAOL. Däremot är användningen av kredit i betydelsen ’erkännande, ära, heder osv.’ ännu inte accepterad i svenskan.

Exemplen på sådana engelskinfluerade betydelseglidningar är många. En klassiker är ordet romans, för vilket den nuvarande huvudbetydelsen ’kärlekshistoria’ kan tidfästas till en viss dag år 1954. En ouppmärksam nattredaktör på en nyhetsbyrå kablade då ut en nyhet om en engelsk kunglig kärlekshistoria, och översatte det engelska romance med romans, som dittills i svenskan bara hade den gamla betydelsen ’fristående solosång med ackompanjemang’.

Kommer det att gå med spendera och promovera och kredit som med romans? Det är svårt att säga, men sannolikheten – eller risken – är ganska stor. Hur det går vet vi troligen senast om cirka tio år när nästa upplaga av SAOL kommer ut. Men till dess kan det vara bäst att vara lite återhållsam och hålla sig till de hävdvunna betydelserna av orden.

Mikael Reuter