Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Med finskspråkig meny?

Reuters ruta 27/12 2000

Att översätta är inte bara att föra över en text från ett språk till ett annat.
I en annons för hemelektronik härförleden nämndes bland de förträffliga egenskaperna hos en tv-apparat att den hade "en finskspråkig bildskärmsmeny". I den finska förlagan var det förstås ett bra säljargument att bildskärmsmenyn fanns på finska, men de svenska kunderna är rimligtvis mer intresserade av att få sin meny på svenska. Och finns den på finska så finns den också på svenska, det kan man vara tämligen säker på när det gäller en apparat som säljs internationellt (fast det bör förstås kollas upp).

Exemplet var långt ifrån ensamt i sitt slag. Hur ofta ser vi inte t.ex. annonser om datorer där det framhålls att paketet omfattar programvara på finska? Visserligen kan det ju hända att försäljarna inte tillhandahåller svenska program, men för det mesta brukar det gå att ordna. Den skickliga översättaren tar i varje fall reda på en sådan sak. När får vi se en datorannons i Finland som uttryckligen framhåller att programvaran fås på svenska?

I annonser för svenska eller danska resebyråer framhålls det ofta att det vid resemålet finns guider som talar finska. Det stämmer förstås, men det är inte säkert att det just är det som lockar finlandssvenska resenärer. Varför inte hellre skriva att man kan delta i utflykter med svenskspråkiga guider – för det kan man för det mesta.

Men det gäller inte bara annonser. I en till svenska översatt text om hur man kan behandla motiv ur Kalevala i skolundervisningen (under Kalevalas jubileumsår) talades det bl.a. om att Kalevala är en grund för vårt modersmål och ett centralt tema i modersmålsundervisningen. Lyckligtvis kom texten till granskning innan den trycktes och min kollega kunde ändra den så att det i stället stod att Kalevala är en grund för den finska kulturen och ett naturligt tema för undervisningen i finska.

Ett sista och lite annorlunda exempel. I manuskriptet till en fysikbok stod det att väderkvarnarna har fått sitt namn av att de använder vinden som energikälla. Det är visserligen sant, men för dagens svenska elever tarvar det en förklaring: väder avsåg i äldre svenska uttryckligen vind, vilket vi har kvar i vissa uttryck som hårt väder. På finska behövs inte det tillägget (tuulimylly till tuuli ’vind’).

I grunden handlar det om att texten skall anpassas till mottagarna, inte bara rent språkligt utan också i andra avseenden. Exportföretag brukar därför tala om lokalisering snarare än översättning när det gäller att anpassa t.ex. bruksanvisningar till användarna i olika länder och kulturer. Översättningsteoretiker talar ibland om funktionell ekvivalens – texten skall översättas så att översättningen och originaltexten har samma effekt på sina respektive läsare och samma relevans för båda läsargrupperna.

Jag ber att få önska alla läsare ett riktigt gott nytt år.

Mikael Reuter

P.S. När jag ringde och kollade sade försäljaren att tv:n i fråga varken hade finska eller svenska menyer, bara engelska, franska, tyska och italienska ...