Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Lavoar och pissoar

Reuters ruta 10/5 2000

Bästa läsare, vad är en lavoar? Kommer du från Finland, och framför allt från Helsingfors, är svaret givet: det är ett väggfast handfat av porslin eller plast. Men fråga en sverigesvensk så blir förklaringen en helt annan. Och försöker du använda detta franska lånord i Frankrike så kan det väcka en del munterhet.

Ordet lavoar används allmänt ännu i våra dagar åtminstone i Helsingfors och andra delar av södra Finland. Av allt att döma är det framför allt ett stadsspråksord. I Österbotten och på Åland, och säkert också på många håll i Nyland och Åboland, tycks det inte just användas i dagligt språkbruk, även om de flesta väl känner till betydelsen.

Att det är fråga om en ålderdomlighet i vårt språk är klart. Det har tidigare i svenskan (liksom uppenbarligen också Lavoir i tyskan) använts om ett större och finare tvättställ eller tvättbord, eller enligt Svenska Akademiens ordbok ’om dylik möbel bestående av ett lågt skåp täckt av en skiva av marmor l. dyl. varpå handfat m.m. placeras’. I den mån dagens svenskar känner till ordet är det i stort sett just i den betydelsen.

I finlandssvenskan – kanske från början i viborgssvenskan? – har sedan ordet lavoar följt med när man har gått över till moderna tvättställ eller handfat i badrum med mera. Som bekant har det ju också lånats in i finskan i formen lavuaari, som dock betraktas som ett vardagligt ord.

I sverigesvenskan är en lavoar alltså ett större och finare tvättställ eller ett bord för löst handfat, vattenkanna o.dyl. Det vi i Helsingfors kallar en lavoar kallar svenskarna – och en stor del av finlandssvenskarna – antingen handfat eller tvättställ. Bruket tycks variera åtminstone regionalt men kanske också åldersmässigt. För en del är det enda naturliga ordet handfat, medan andra kallar det tvättställ och många säkert växlar mellan båda orden.

Det intressanta är att det verkar finnas många paralleller mellan utvecklingen i tyskan och i svenskan. Enligt uppgifter på webben används Lavoir i Wien i betydelsen handfat, medan det i den allmänna tyskan tidigare har haft samma betydelse som i äldre svenska men nu helt har fallit ur bruk.

Ursprunget är förstås det franska lavoir, till laver ’tvätta’. Men försök inte i dag använda det på franska i betydelsen handfat! Det betyder nämligen stor tvättho av äldre modell eller tvättstuga, medan vår ’lavoar’ på franska kallas lavabo.

Pissoar – för män

Ett franskt lån av samma typ är pissoar, med den lite finare synonymen urinoar. Det ordet var aktuellt till valborgshelgen eftersom ett flertal fristående pissoarer förnuftigt nog hade ställts upp på Esplanaden och andra platser i Helsingfors. I tidningen fick vi läsa att det också fanns pissoarer för kvinnor, men utan att veta hur de kan tänkas ha varit konstruerade ställer jag mig högst tveksam till det språkbruket. Pissoaren är nog uttryckligen en bekvämlighetsinrättning där män kan uträtta sina behov stående.

Mikael Reuter