Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Boförmedling, borätter och bolån

Reuters ruta 22/3 2000

Hurdan är din bosituation just nu? Borde du vända dig till den kommunala boförmedlingen och höra dig för om möjligheten att få köpa en borätt? Eller kanske du vill köpa en egen lägenhet? Då får du nog ta ett bolån, och det går säkert bra, eftersom boräntorna är relativt rimliga.

Sammansatta ord på bo- i stället för bostads- är ett bra exempel på förkortningstendenserna i dagens svenska. De började dyka upp under förra hälften av 1990-talet. Enligt en artikel av Mickel Grönroos i tidskriften Språkbruk 4/97 fanns det första registrerade belägget på bolån i Språkbanken i Göteborg i ett tidningsmaterial från 1994.

En sökning på webben i dag visar att ordet bolån är nästan lika frekvent som bostadslån – ca 500 belägg på det förra mot ca 700 på det senare. Ordet har visserligen inte hunnit med i den senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista (från 1998), men det finns i den nyaste upplagan av Svensk ordbok (Norstedts) som kom ut för någon månad sedan.

Och bolånet har många syskon. Vår Habitare-mässa motsvaras av Bomässan, den som inte klarar av bokostnaderna kan få bobidrag, och boförmedlingen förmedlar bland annat borätter.

En av de stora fördelarna med sådana kortare former är att de gör det lättare att bilda ytterligare sammansättningar. Bolån kan beviljas av bolåneinstitut som är verksamma på bolånemarknaden. Räntan på bostadslån blir först bolåneränta och förkortas sedan ytterligare till boränta. Av det kan man sedan enkelt bilda ordet boräntebetalning, som alltså kan ersätta ”betalning av ränta på bostadslån”.

”Bra bobidrag för handikappad” var rubriken för en svensk tidningsartikel som visade sig handla om något som officiellt heter bostadsanpassningsbidrag – ”Otympligt ord, men ett lysande exempel på väl använda skattepengar”, som det stod i artikeln.

En iakttagelse är också att bolån och borätt tycks vara särskilt frekventa i namn på företag och tjänster, även om borätt inte i övrigt är närmelsevis så vanligt som (det mer officiella) bostadsrätt i t.ex. tidningstext.

Det ska bli intressant att se hur lång tid det tar för de här bo-orden att etablera sig i finlandssvenskan. Enligt uppgift hade registermyndigheten i Finland krävt en utredning om att det verkligen finns ett sådant ord som bolån innan den kunde tänka sig att godkänna ett namn som innehöll ordet bolånebank. Det är i och för sig inte så förvånansvärt. Många drag i modern svenska ses av konservativa finlandssvenska språkbrukare som ”nymodigheter” som vi inte ska ”apa efter”.

Men, som jag har skrivit så många gånger förut, vi kan inte göra finlandssvenskan till ett museum för äldre svenska. Som redan Hugo Bergroth skrev i inledningen till Finlandssvenska för mer än åttio år sedan: ”Skola vi och våra efterkommande tala ren svenska, och det vilja vi väl alla, så måste vi se till att vårt språk utvecklas i samma riktning som Sveriges, och så vitt möjligt i jämbredd med det.”

Mikael Reuter