Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Amortera på statsskulden

Reuters ruta 21/6 2000

Den pågående högkonjunkturen har tydligen lett till att det finns hopp om lite mer klirr på bottnen av statens penningkista, och ännu mer skall det väl klirra om staten börjar sälja ut aktier i lovande statsbolag. Under vårens lopp, och inte minst under de senaste veckorna, har det därför också i Hbl förts en diskussion om vad staten kunde göra med pengarna. Ett tacknämligt objekt, inte minst med tanke på dem som är unga i dag, vore att få statsskulden att minska. Men vad kallas det som man i så fall gör?

På flera ställen, både i medierna och i politikerjargongen, har det talats om att man borde använda pengarna till att ”avkorta” statsskulden, liksom många finlandssvenskar talar om att de håller på och avkortar sina egna lån. Men att använda avkorta på det här viset är inte förenligt med korrekt svenskt språkbruk – det är ett översättningslån från finskans lyhentää.

Det svenska normalordet för att återbetala ett lån genom periodiska avbetalningar är amortera. Den som har lånat pengar och t.ex. köpt en bostad måste troligen varje månad amortera på sitt lån, och på samma sätt är staten tvungen att amortera på statsskulden – mer eller mindre, beroende på råd och lägenhet.

Naturligtvis kan man också tala om att betala av eller avbetala på en skuld, och det uttrycket är kanske rentav mer relevant när det handlar om tillfälliga större avbetalningar som inte följer en viss plan. Så om staten säljer ut aktier i t.ex. Sonera eller Leonia kan det kanske bli aktuellt att betala av en ansenlig del av statsskulden.

Avkortad studietid

Verbet avkorta används på svenska mest bara om tämligen konkreta saker. Man kan t.ex. avkorta en kjol, man kan avkorta kvistar med en sekatör och man kan avkorta. banan för en kappsegling. Det kanske vanligaste är att man avkortar något som har utsträckning i tiden. Typiskt är att man avkortar ett program, avkortar köer och väntetider inom sjukvården eller avkortar studietiden, restiden eller tjänstgöringstiden.

Ordet avkortning används faktiskt också i ett sammanhang som har med ekonomi att göra, nämligen i fråga om skatter. Det betyder då (enligt Nationalencyklopedins ordbok) ”definitivt bortfall (helt eller delvis) av obetald, påförd skatt”. Hur man skall bära sig åt för att få sin obetalda skatt avkortad vet jag däremot inte.

Mikael Reuter