Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Vad har du i kanistern?

Reuters ruta 1/4 1998

Brukar du fylla på bränsle i båten ur en tioliters plastkanister eller föredrar du en ordentlig jerrykanna? Och brukar du ha en liten bensinkanister i bilen för den händelse att du skulle köra tanken tom? Och kanske en annan kanister för vatten? I så fall ska du se upp så du inte får språkproblem när du rör dig i Sverige.

Jag tror att bra många finlandssvenskar hajar till när de får veta vad en kanister är i sverigesvenskt språkbruk. Enligt den modernaste svenska ordboken, Nationalencyklopedins ordbok, är det en ”typ av bleckask för förvaring av matvaror, tobak m.m.” Och detta är inget modernt påfund. Går vi tillbaka till Dalins Ordbok över svenska språket från mitten av förra seklet får vi veta att det är en ”te-, socker- eller tobakskista”. En liten tröst får vi möjligen av definitionen i Östergrens Nusvensk ordbok från förra delen av vårt århundrade: ”Liten kista l. låda till käx, socker, te, tobak, krut, sprit, oljor, fernissor m.m.” Där fanns åtminstone spriten med, för finns det något som vi associerar med förbudstiden så är det väl spritkanistrar!

Faktum är att kanister är ett rätt sällsynt ord i rikssvenskan. Jag har hittat ett belägg i Språkbanken i Göteborg, där det handlade om en kanister av guld som användes för att förvara ett värdefullt filmnegativ i, och ett belägg på webben, där en båt som erbjuds till salu har ”raketer och bloss i vattentät kanister”.

Olika ursprung?

Mycket tyder på att vårt finlandssvenska kanister (liksom finskans kanisteri) i betydelsen ’dunk’ helt enkelt har ett annat ursprung än detta kanister som sparsamt förekommer i sverigesvenskt språkbruk. Och det är inte svårt att hitta det ursprunget: det tyska ordet Kanister betyder just dunk.

Både tyskans och svenskans kanister kommer ursprungligen från latinets canistrum ’korg’ av det grekiska kanastron ’av rör flätad korg’. Det svenska dunk kommer i sin tur troligen av det lågtyska tunneke ’liten tunna’.

Ett intressant faktum apropå ordböcker är att den tidigare dominerande Finsk-svensk storordbok av Cannelin m.fl. enbart gav kanister som motsvarighet till finskans kanisteri – så omedveten var man på den tiden om att det var en finlandism. I den nya Stora finsk-svenska ordboken översätts kanisteri däremot helt riktigt bara med dunk.

Oberoende av ordets ursprung och historia är det nog bäst att vi också i finlandssvenskan kallar en dunk en dunk. Av nostalgiska skäl kan vi förstås tala om spritkanistrar under förbudstiden – de hade ju en mer kanisterliknande form och storlek än dagens bensin- och vattendunkar.

Vad är en ”jerrykanna”

En speciell typ av dunk, som rymmer 20 liter, kallas ofta i Finland jerrykanna, på finska jerrykannu. Det är förstås fråga om ett direkt lån från engelskans jerrican eller jerry can – ett uttryck som i sin tur kommer sig av att den typen av dunkar under andra världskriget användes av tyskarna, i engelskspråkig slang Jerries (av Germans). I sverigesvenskan, som ju ofta annars beskylls för att alltför lättvindigt låna in engelska uttryck, används det ordet inte, utan där talar man om armédunk eller jeepdunk.

Mikael Reuter