Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Om lillajul och firmafester

Reuters ruta 9/12 1998

Det var säkert många finlandssvenska familjer som firade traditionell lillajul i lördags för en vecka sedan, kvällen före första advent. Så var det i mitt barndomshem också. På lillajulsafton skulle man ha en liten bordsgran prydd med några ljus, och alla fick någon liten enkel julklapp. Det var ett sätt att förbereda sig inför den riktiga julen, och kanske att lätta lite på barnens spänning.

Hur gammal och hur utbredd den här finländska traditionen är vet jag inte, men av allt att döma förekommer seden att fira lillajul kvällen före första advent inte i Sverige (men däremot nog på Åland). Också ordet lillajul (ibland också särskrivet lilla jul) betraktas t.ex. i Svenska Akademiens ordlista som finländskt.

I sydvästra Sverigehar det däremot förekommit att man har firat ”lille jul” en helt annan dag, nämligen i samband med kyndelsmässodagen i början av februari (en festdag, ofta med ljusprocessioner, ägnad minnet av hur jungfru Maria 40 dagar efter födelsen bar fram Jesus i templet). Efter det var julhelgen definitivt slut och allt som påminde om julen undanstädat – tjugo dagar efter tjugondagen.

Julfesten är inte lillajul

På finska har pikkujoulu som bekant två betydelser: dels lillajul enligt beskrivningen ovan, alltså första advent, dels en personalfest eller firmafest med julmotiv någon gång under veckorna före jul. I det senare fallet används ofta pluralformen pikkujoulut.

På senare tid har tydligen det finska språkbruket börjat färga av sig också på finlandssvenskan. Allt oftare hör man om arbetsplatser som ska fira ”lillajul” eller ha en ”lillajulsfest” någon dag långt in i december. Det är kanske förståeligt med tanke på att festen har vissa likheter med den traditionella lillajulsfesten, t.ex. det att man sjunger julsånger och ger varandra små enkla julklappar, men det är definitivt inte traditionellt språkbruk i finlandssvenskan.

På svenska – i Finland lika väl som i Sverige – kallar vi helt enkelt de här festerna julfest. Norrmännen kallar dem julebord. Och vad vi än kallar dem och var vi än firar dem så händer det lätt att vi både äter och dricker lite mer än nödvändigt. Glad julfest!

Mikael Reuter