Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Karlsson och Lindholm

Reuters ruta 16/12 1998

Heter du Karlsson eller Johansson? I så fall befinner du dig i gott sällskap: det är de två vanligaste efternamnen bland finlandssvenskarna. Men är du västnylänning är sannolikheten ännu större att du heter Lindholm eller Lindström, för de två namnen toppar listan över Nylandssvenskarnas efternamn och har sin största utbredning just i västra Nyland.

Efternamnen bland finlandssvenskar födda mellan 1860 och 1980 (totalt ca 430 000 personer) har undersökts av fil. dr Ritva Valtavuo-Pfeifer vid Forskningscentralen för de inhemska språken, och en del resultat av den undersökningen presenterades här om dagen på Svenska litteratursällskapets föredragskväll.

Att Karlsson ligger i topp beror främst på ålänningarna. Under den undersökta perioden fanns det nästan 2 000 åländska Karlssöner (6,7 % av alla ålänningar), mot 1 800 i Nyland (1 %), 1 400 i Åboland (3,1 %) och bara drygt 400 i Österbotten (0,3 %). Det är alltså sydvästra Finland och östra Nyland som är de Karlsson-tätaste trakterna i Svenskfinland. I Sverige kommer Karlsson på tredje plats efter Johansson och Andersson.

Bland svenskarna i Österbotten är det vanligaste efternamnet Nylund, följt av Nygård och Nyman. Åtminstone de två senare har väl ursprungligen åsyftat nyinflyttade personer och deras gårdar, men det är förstås för länge sedan.

Anmärkningsvärt nog finns det inget namn på -son bland de tio vanligaste efternamnen i svenska Österbotten. Det kan jämföras med att alla de tio vanligaste efternamnen i Sverige och sju av de tio vanligaste efternamnen bland alla finlandssvenskar slutar på -son. Av ålänningarna har 35 % namn på -son, av åbolänningarna 20 %, av nylänningarna knappa 10 % och av österbottningarna mindre än 5 %.

Österbotten är också det enda landskap i Svenskfinland där det finns enledade namn bland de tio vanligaste efternamnen: Holm som nummer fyra och Back som nummer sju.

Av de femtio vanligaste efternamnen bland finlandssvenskarna är hela 48 tvåledade, som Karlsson, Lindholm och Nylund. De två återstående är enledade: Holm och Berg. Inga avledningar som Lundén eller Björkell och inga yrkesbetecknande namn som Smeds har fått plats bland de femtio vanligaste, och inte heller något finskt namn, trots att ca 20 000 finlandssvenskar har finska efternamn på -nen, -la och -lä.

Efter namnen på -son är namnen på -ström vanligast, och därefter följer namn på -man och -berg.

De tio i topp

De tio vanligaste efternamnen bland finlandssvenskarna är Karlsson, Johansson, Eriksson, Andersson, Lindholm, Nyman, Lindström, Blomqvist, Jansson och Mattsson. I Nyland ser listan ut så här: Lindholm, Lindström, Johansson, Andersson, Karlsson, Nyman, Lindqvist, Nyberg, Holmberg och Blomqvist. Tio i topp i Österbotten är Nylund, Nygård, Nyman, Holm, Norrgård, Björklund, Back, Backlund, Blomqvist och Östman.

Mikael Reuter