Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Om officiella ord

Reuters ruta 12/2 1997

I en notis om Valentindagen som ingick här i Dagboken i lördags stod det ”Officiellt heter dagen i Finland Vändagen medan finlandssvenskarna föredrar att tala om Alla hjärtans dag. Så heter den också i Sverige.”
Notisen ger mig anledning att reflektera över vad som är ”officiellt” i språkbruket.

Samtidigt vill jag passa på och kommentera ett antal läsarbrev som alla har en sak gemensam: de tar upp frågor som jag skrivit om tidigare och som ingår i de två samlingsvolymer med språkspalter som jag har gett ut.

På fredag, den 14 februari, är det alltså alla hjärtans dag, så det är hög tid att posta kort till alla hjärtevännerna. Dagen kallas på finska ystävänpäivä, och det är mycket möjligt att posten när det begav sig lanserade dagen som ”vändagen” på svenska. Men någon officiell benämning är det inte, så vi behöver inte känna oss som lagbrytare om vi använder det rätta svenska namnet på dagen, det som också står i våra finlandssvenska almanackor.

Över huvud taget tycks det finnas en övertro på så kallade officiella ord och termer i Finland. Ett färskt exempel är länshuvudort (läänin päätoimipaikka). Det är inget fel på det i sig – jag har själv varit med om att rekommendera det som par till länsfilialort i den mån detta termpar behövs – men att ordet ingår i ett statsrådsbeslut om de aktuella länens organisation innebär ingalunda att det sedan länge etablerade svenska ordet residensstad plötsligt skulle vara förbjudet.

Eller låt oss ta ett ännu mer konkret exempel. I fordonsförordningen står det om terrängfordon så här: ”Med motorsläde avses ett terrängfordon försett med medar eller band. Motorkälke är en banddriven motorsläde med plats för högst två personer utöver föraren och med en egenvikt av högst 500 kg.” Detta innebär att det som normalt på svenska kallas snöskoter i själva motorfordonsförordningen och eventuella föreskrifter som direkt bygger på den omtalas som ”motorkälke” (som är en direkt översättning av det finska moottorikelkka). Men det innebär definitivt inte att vi i andra sammanhang är tvungna att ersätta snöskoter med det ”officiella” motorkälke.

Mikael Reuter