Till innehållet

Kom du för sent?

Reuters ruta 7/5 1997

Till de mindre kända finlandismerna hör användningen av ordet försena, i synnerhet i den reflexiva frasen ”försena sig”. Bra många finlandssvenskar, kanske de flesta, talar om att de har försenat sig utan att de har en aning om att det uttrycket inte är allmänt brukbart i svenskan. Uttrycket tas inte heller upp i Hugo Bergroths Finlandssvenska eller i Harry Stenmarks Finlandssvenska ord och uttryck. Däremot hör det till de finlandismer som upptäcks av den finlandssvenska versionen av programmet Textkontroll.

En mindre vanlig men ännu mer påfallande användning av försena är fennicismen ”försena tåget” (myöhästyä junaan) i betydelsen missa tåget.

Att försena något innebär att man får det att ske eller inträffa senare än väntat eller önskat. För det mesta används uttrycket om skeenden snarare än om konkreta ting. Olika omständigheter kan t.ex. försena ett beslut eller ett projekt, och snöstormen kan försena trafiken både till lands och i luften. Men bland de belägg jag har hittat finns också historien om råttan som försenade planet till New York. Däremot används ordet sällan eller aldrig om människor annat än i specialfallet vara/bli försenad. Man kan inte gärna säga att man försenar en person genom att prata för länge med henne eller honom – i så fall skulle man snarast använda verbet fördröja.

Missade bussen och blev försenad

Den överlägset vanligaste formen av försena är participformen försenad. Och i fråga om den finns egentligen inga begränsningar. Att våren är ett par veckor försenad har vi alla märkt, och att bussen är försenad upplever vi ofta när vi har bråttom. Men också människor kan naturligtvis vara försenade: det händer ofta att jag är försenad när jag ska delta i ett möte.

Däremot används som sagt ”försena sig” bara i finlandssvenskan. Att ”försena sig till bussen” är att missa bussen, och den som ”försenar sig” till skolan eller till ett möte kommer för sent eller är försenad.

Det sistnämnda innehåller kanske en antydan om att det hela berodde på omständigheterna mer än på en själv: jag blev försenad för att jag fick ett telefonsamtal precis när jag skulle gå.

Missa inte bussen så att du kommer för sent till jobbet!

Mikael Reuter