Till innehållet

Innebandy

Reuters ruta 17/12 1997

En av de ofta återkommande frågor som ställs till Svenska språkbyråns telefonrådgivning är vilket ord man på svenska använder för det relativt nya bollspel som på finska kallas ”sähly”. När vi svarar att spelet på svenska kallas innebandy är frågeställarna inte alltid nöjda. Innebandy motsvarar ”salibandy”, säger många, och det är ett mer avancerat tävlingsspel med andra regler.

Faktum är i varje fall att man på svenska inte tycks ha två skilda ord för de två formerna av spelet. Båda kallas innebandy. Den upplysningen har jag fått både från Svenska innebandyförbundet och från en svensk tonåring som själv har spelat det lättare spelet, alltså det som motsvarar ”sähly”.

Innebandy började spelas i Sverige på 1970-talet. Reglerna och sportens utformning är svensk men klubban och den lätta ihåliga plastbollen med 26 hål kommer från USA. På engelska kallas spelet ”floorball”. Till Finland kom sporten i mitten av 70-talet, och enligt information från Suomen Salibandy Liitto var det då fråga om den lättare motionsvarianten (sähly) ur vilken sedan tävlingsvarianten (salibandy) har utvecklats. Skillnaden mellan de två är att ”sähly” spelas av 3–4 spelare per lag mot relativt små mål utan målvakt, medan ”salibandy” spelas av 5 utespelare och en målvakt per lag mot större mål och på en större plan med bestämda mått.

Innebandyn har på ett fåtal år blivit en av de populäraste idrotterna i Sverige och Finland. Det internationella förbundet har sitt säte i Sverige, och Sverige tycks också ha vunnit de flesta internationella mästerskapen hittills. Också Finland hör till de ledande länderna.

Om jag har uppfattat saken rätt är det så att det ursprungliga finska ordet för innebandy är sähly, medan salibandy har kommit till senare som benämning på den mer utvecklade tävlingsformen av spelet. Någon motsvarande utveckling har alltså inte skett i svenskan. Den ursprungliga benämningen innebandy används om bägge varianterna.

I och för sig är det inget märkligt att svenskan inte skiljer språkligt mellan de två varianterna. Miljontals killar världen över spelar fotboll eller ishockey i de mest varierande kombinationer och på alla slags planer, utan att någon skulle komma på idén att man borde tala om något annat än fotboll respektive ishockey bara för att man inte följer de internationella reglerna.

Vi kan alltså lugnt använda det svenska ordet innebandy i alla situationer, och har inget behov att låna ett finskt ord för detta ursprungligen svenska bollspel.

Mikael Reuter