Till innehållet

Budgettider

Reuters ruta 8/10 1997

Hösten är kommen, och med den kommer budgetförhandlingar och budgetbehandling i både staten och kommunerna. Inte minst i ekonomiskt svåra tider kan de förhandlingarna vara både hårda och utdragna. För regeringens budgetbehandling finns det som bekant ett alldeles speciellt finskt ord, nämligen budjettiriihi. Men vad skall vi använda för ord på svenska?

Finskans budjettiriihi, liksom vissa andra ord på -riihi som aivoriihi, bygger liksom så många andra bildliga uttryck på en företeelse i det gamla bondesamhället. Rian är den plats där man tröskade säden – ursprungligen för hand med slaga, sedan med tröskverk – före skördetröskornas tid. Och tröskandet (fi. puinti) används ju också i andra sammanhang på finska om grundlig behandling av frågor.

Också på svenska används tröska (igenom) i betydelsen ’grundligt genomarbeta’. Man kan alltså tröska igenom en fråga på möte efter möte. Men när det gäller hårda förhandlingar, eller för den delen hårda förhör, använder vi vanligen en annan bild, nämligen mangling. Man kan t.ex. tala om att mangla fram ett avtal.

Också den bilden är ganska klar och lättförståelig: att utsättas för mangling är detsamma som att utsättas för en hård press.

Den svenska motsvarigheten till budjettiriihi är följaktligen budgetmangling, inte ”budgetria”. Ordet budgetmangling används i Sverige, och i allt högre grad också i Finland.

Bilderna är alltså i och för sig olika på finska och på svenska, men båda beskriver förmodligen rätt väl vad det är fråga om i de sega förhandlingarna mellan partier och andra intressegrupper.

Hur uttalas budget?

Av någon konstig anledning har inte minst politiker i Svenskfinland fått för sig att budget skall uttalas med långt e och tryck på den senare stavelsen. Trycket ligger emellertid i svenskan, liksom i långivarspråket engelskan, på första stavelsen: buddjet. Så bör vi enligt min mening uttala det också i finlandssvenskan, och det har de flesta radio- och tevejournalister lärt sig (fast häromdagen var faktiskt rollerna ombytta, när journalisten hade trycket på sista stavelsen medan politikern, en modersmålslärare, hade det riktiga uttalet).

I norskan däremot skrivs och uttalas ordet budsjett, med betoning på slutstavelsen och långt t. Men det påverkar ju inte uttalet i svenskan.

Mikael Reuter