Till innehållet

Släppa en skiva?

Reuters ruta 26/6 1996

Till en språkvårdares vardag hör att få ta ställning till nya ord eller nya sätt att använda gamla ord. Inte sällan blir man tillfrågad om ett nytt uttryckssätt är ”godkänt”. På det kan man bara svara att ingen instans har rätt eller möjlighet att godkänna eller underkänna språkbruk, bara att rekommendera och i förekommande fall att försöka motarbeta någon språklig företeelse.

Bland det som många reagerar mot i dagens svenska är den (relativt) nya användningen av släppa i betydelsen ’ge ut, lansera, börja sälja’ (en skiva el.dyl.). En starkt bidragande orsak tycks vara associationen till släppa väder eller släppa sig.

Frågan är alltså om språkvårdarna borde motarbeta användningen av släppa i uttryck som släppa en CD, släppa ett nytt album. Är det faktum att många retar sig på det orsak nog till att skribenterna borde avrådas från att använda det? Är det över huvud taget realistiskt att motarbeta bruket? Hur nytt är det egentligen, och vad har det för ursprung?

Över 20 år gammalt

Även om den här betydelsen av släppa inte tas upp t.ex. i Svensk ordbok från 1986 kan vi konstatera att den har över tjugo år på nacken. I ett pressmaterial från 1976 med några av rikstidningarna i Sverige finns det åtminstone tre belägg på släppa (ut) en skiva. I senare material ökar frekvensen, och i tidningsmaterial från de två–tre senaste åren är det här en av de vanligaste betydelserna av släppa. Det skulle förvåna mig storligen om inte den nya Nationalencyklopedins ordbok har noterat den här användningen när det tredje och sista bandet kommer ut i sommar.

Hur betydelseutvecklingen har skett är väl inte helt klart. En trolig (del)förklaring är påverkan från engelskans release. Men det kan också vara fråga om en småningom skeende betydelseglidning inom svenskan. Vi kan jämföra med uttryck som släppa ordet fritt och släppa (ut) dokument (som tidigare varit hemligstämplade). Sedan länge har man också kunnat tala om att släppa en nyhet.

Inte bara skivor

I dagens svenska är det inte bara skivor man kan släppa. I en text talas det om att ett telefonbolag har släppt en ny variant av sin ”minsting” (alltså en ficktelefon), och i en annan förklarade en konsertarrangör att man hade släppt biljetterna redan ett halvår i förväg för att få intäkter som täckte kostnaderna för förberedelserna. ”Orsaken till att vi inte släppt repertoaren för nästa spelår är att alla kontrakt ännu inte är klara” säger en teaterchef i en intervju, och använder där släppa i ungefär samma betydelse som i uttrycket släppa en nyhet.

Normal utveckling

När vi ser på utvecklingen över tid kan vi alltså konstatera att det är fråga om en helt normal betydelseutvidgning av den typ som hela tiden pågår i ett levande språk. I själva verket har svenskan berikats med ett nytt uttryckssätt, eftersom släppa i den här användningen innehåller betydelsekomponenter som saknas i t.ex. ge ut och lansera.

Här varken kan eller bör en språkvårdare ingripa. Det enda vi kan ha skäl att göra är att påpeka för dem som använder uttrycket att det fortfarande finns många som reagerar negativt på det. Men till dem som reagerar negativt kan vi i stället säga: Släpp era ovidkommande associationer!

Mikael Reuter