Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Överlägsen körbarhet?

Reuters ruta 13/3 1996

Med jämna mellanrum får vi på första sidan i Hbl läsa om någon av dessa fantastiska nya bilar med en körbarhet som är så överlägsen att den måste upplevas. Frågan är bara om de som har skrivit texten till den påkostade annonsen har tänkt över sitt ordval tillräckligt. För vad betyder det att en bil är körbar?

Här som i så många andra fall tycks det vara fråga om en ganska fin semantisk skillnad mellan finskan och svenskan. Körbar – med den rätt ovanliga avledningen körbarhet – innebär, om det handlar om en bil, att den går att köra med. Det kan också användas om en väg, som alltså i så fall går att köra på, dvs. är framkomlig. För det mesta associerar vi väl körbar med gamla skrotbilar. ”Avregistrerad men i fullt körbart skick” kan det t.ex. stå i en annons.

Det finska ordet ajettavuus har i sin tur dels samma betydelse som svenskans körbarhet, dels betydelsen ’köregenskaper’. Det är självfallet den senare betydelsen som ordet har i annonser om nya fina bilar. I svenska annonser är det alltså just bilens överlägsna köregenskaper som borde framhållas, om man inte vill tala om körkomfort – fast det är en lite annan sak.

Jag har hittat bara ett exempel på körbarhet i svensk tidningstext. Då handlade det om katalysatorbilar, som ”förutom att ge renare avgaser också har bättre körbarhet”. Här tolkar jag det snarare som att de ger bättre körsäkerhet: risken att man blir stående på vägen är mindre. Annars skulle jag närmast vänta mig ordet i sammanhang som ”den gamla bilen såg ganska snygg ut men med körbarheten var det lite si och så”.

Förnybar och laddbar

Liksom i körbar bildas adjektivavledningar på -bar normalt direkt till verbstammen. I vissa fall är detta emellertid inte möjligt av närmast fonetiska skäl, och då får man ta en substantivavledning som förled som i öppningsbar. Men vi talar alltså hellre om förnybara energikällor och laddbara batterier än om förnyelsebara och laddningsbara dylika.

Utvinningsvärda oljefyndigheter

Det diskuteras ibland om nya oljefyndigheter är utvinningsbara (eller utvinnbara, enligt vad jag skrev ovan, fast det ser man mera sällan). Men det som avses är knappast om det över huvud taget går att få upp någon olja ur dem, utan om det är värt besväret, bokstavligt talat. En bättre avledningsändelse är i så fall -värd: en oljekälla som det lönar sig att pumpa upp olja ur är utvinningsvärd, precis som en bok som det lönar sig att läsa är läsvärd, vilket inte är detsamma som läsbar.

Mikael Reuter