Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Lovsång till www

Reuters ruta 1/5 1996

Den här språkspalten skulle handla om alltför långa sammansättningar som arbetslöshetsskyddsreformen, arbetslöshetsförsäkringsavgift (som väl för övrigt är en premie, inte en avgift) och utbildningsgarantimodellen, alla tagna ur samma tidningsnotis. Dessutom hade jag tänkt kommentera själva ordet arbetslöshetsskydd, som ju är enbart finländskt och lite dubiöst till sin bildning, men som vi väl ändå får betrakta som helt etablerat vid det här laget. Och så skulle jag än en gång påpeka att man inte bör tala om ”förtjänstbundet” arbetslöshetsskydd och ogärna om ”inkomstbundet” dito, utan bör använda inkomstrelaterat.

För att få belägg och exempel började jag surfa på Internet. Och visst hittade jag både belägg och exempel och mängder av information om arbetslöshetsersättningar, arbetsmarknadsstöd m.m. Till slut insåg jag i varje fall att mina läsare har betydligt större nytta av att jag berättar hur de själva kan komma åt den här informationen än de har av att läsa mina förnumstiga utläggningar om några delvis redan uttjatade ord.

En växande textkorpus

Det börjar nu finnas så mycket information av olika slag på World Wide Web att hela webben fungerar som en stor textkorpus – på nästan vilket språk som helst. Själv har jag bara erfarenheter av svenskan, men det är fascinerande att se vad man kan hitta, och inte minst att konstatera hur lätt det är att hitta relevant information.

En första nyckel till den informationen är den hemsida som upprätthålls av svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken, med adressen www.sprakinstitutet.fi. Den har jag nämnt förut: där finns både svenska språkbyråns eget material (artiklar, ordlistor o.dyl.) och mängder av länkar direkt till andra intressanta och nyttiga källor. En bra utgångspunkt för den språkintresserade nätsurfaren eller för den som behöver konkret språklig hjälp.

Effektiva sökmöjligheter

Den andra nyckeln är en s.k. sökmaskin med hjälp av vilken man kan leta efter ett visst ord eller en kombination av ord i hela www. Den effektivaste och snabbaste sökmaskinen heter Alta Vista och har utvecklats av Digital. Adressen är http://www.altavista.digital.com/. Genom att skriva arbetslöshetsskydd fick jag t.ex. flera hänvisningar till dels artiklar om aktuella politiska frågor publicerade av utrikesministeriet, dels information om vart man skall vända sig vid arbetslöshet – i bägge fallen var det förstås fråga om finländska förhållanden.

Motsvarande uppgifter från Sverige fick jag fram genom att söka efter arbetsmarknadsstöd eller bara arbetslöshet. Vips fick jag hela det svenska stödsystemet presenterat i korthet, med termer och förklaringar.

Seriöst hjälpmedel för språkproffs

Så här kunde jag fortsätta. På nätet hittar man myndighetsinformation, företagsinformation (t.ex. svenska börsbolags årsredovisningar m.m.), kulturinformation, färska dagstidningar osv. Måndagens nummer av Aftonbladet innehöll t.ex. råd om hur man skall deklarera. Och allt är sökbart: när man väl har kommit till den sida man letar efter, kan man söka efter enskilda ord med bläddrarens (t.ex. Netscape) egen sökfunktion.

Det är klart att www inte ersätter vare sig bra ordböcker, uppslagsverk eller tidningar. Men för den som har en tillräckligt kraftig dator med hygglig bildskärm och tillgång till en tillräckligt snabb Internetförbindelse är www ett viktigt komplement. Det talas alltför mycket om nätsurfande som tidsfördriv, så det kan gärna påpekas att det också kan vara ett seriöst hjälpmedel.

Mikael Reuter