Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Om rätt, brott och straff

Reuters ruta 21/9 1995

En rättslärd läsare har skrivit och påpekat att förlederna oikeus- och oikeuden- inte i alla sammanhang kan översättas med ”rätts-”. Den omedelbara anledningen var att en tidning talade om ”kostnader som uppstår på grund av rättsbehandlingen”. Men också sammansättningar som ”rättsmyndigheter” och ”rättshus” som förekommer i finlandssvenska medier

Förleden rätts- är i och för sig korrekt i många fall. Vi har ord som rättshjälp, rättsfall, rättsmedicin, rättsväsen, rättsstat, rättssäkerhet och många fler. Men i andra fall får vi ta till andra förleder eller ersätta förleden med adjektivet juridisk.

Liksom vi har justitieminister som motsvarighet till oikeusministeri talar vi om bl.a. justitiekansler, justitieombudsman, justitieråd, justitieutskottet (i Sveriges riksdag) och justitiemord. Däremot är det mindre lämpligt att översätta oikeustalo med ”justitiehus”. Sådana hus, som numera finns i flera städer, hyser ju vanligen i första hand tingsrätten, och det bästa är därför att kalla dem tingshus. Det ordet används också i Sverige, och det har rekommenderats hos oss av Statsrådets svenska språknämnd. DDessvärreverkar det som om både ”rättshus” och ”justitiehus” har börjat förekomma i halvofficiella sammanhang.

Den tidigare nämnda ”rättsbehandlingen” kunde väl snarast ersättas med domstolsbehandling (om så avses) eller eventuellt rättslig eller juridisk behandling, även om jag inte har kunnat hitta några exempel på de uttrycken i vare sig lagtext eller tidningstext i Sverige. Det som ibland kallas ”rättsmyndigheter” är snarast polismyndigheter och domstolar.

Brott och straff

I det här sammanhanget kan det vara skäl att än en gång påpeka att vi varken har en ”brottslag” eller ett ”brottsregister”. Finskans rikoslaki motsvaras av strafflagen (i Sverige av brottsbalken), och rikosrekisteri av straffregistret (i Sverige kriminalregistret). Men också i Sverige kan man tala allmänt om svensk strafflag eller svensk strafflagstiftning.

Rikospoliisi är som känt kriminalpolisen och rikoselokuva är kriminalfilm. Men det finns också sammansättningar på brott(s)-, t.ex. brottmål (utan s i fogen!) och brottsplats.

Mikael Reuter