Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Lök på laxen

Reuters ruta 28/12 1995

Liksom tusentals andra julfirande i Finland tycker vi i min familj att rom och gravlax är lika viktiga läckerheter på julbordet som någonsin julskinkan. Och att rommen skall ätas med hackad lök är självklart. Löken går bra att kombinera också med sill och inlagd strömming. Men hur är det riktigt med laxen? Kan man lägga lök på den?

Min avsikt är förstås inte att ta upp konkurrensen med kollegerna som skriver matspalter, så jag avstår från att diskutera hur det smakar med lök på laxen och om det är en gastronomiskt lämplig kombination. Men julbordet påminde mig konkret om talesättet lägga lök på laxen och gav mig en anledning att närmare studera hur det används och vad som egentligen avses med det.

En snabb rundfråga i bekantskapskretsen har bekräftat min misstanke att uttrycket lök på laxen inte är särskilt levande åtminstone bland dagens Helsingforssvenskar. Urvalet informanter så här i juletid har i och för sig inte varit så stort, men faktum är att de flesta jag har tillfrågat inte över huvud har känt till talesättet och ingen på rak arm har kunnat säga vad det betyder.

Ändå är det fråga om ett gammalt och etablerat uttryck i svenskan, med motsvarighet också på danska (lægge løg på laksen). Enligt Svenska Akademiens ordbok har det använts åtminstone sedan 1600-talet.

Men vad innebär det då att lägga lök på laxen?

Ja, inte verkar det som om forna tiders svenskar hade uppskattat löksmaken särskilt mycket. Att lägga lök på laxen innebär nämligen att ytterligare förvärra eller försämra något, alltså ungefär detsamma som att göra ont värre, lägga sten på börda eller strö salt i såren. SAOB ger ett hundrafemtio år gammalt exempel ur Växjö Bladet från 1842: Biskopen har så till sägandes, ”lagt lök på laxen” med en Prost-titel.

I dagens svenska tidningspress förekommer uttrycket lök på laxen vanligen utan lägga, oftast i formen som lök på laxen. I en artikel om finsk politik från i höstas skriver t.ex. en svensk tidning så här: ”Att arbetslösheten inte sjunker i planerad takt ger regeringen huvudvärk. Som lök på laxen kommer att förhandlingarna om ett nytt löneavtal kärvar.” Men också den svenska ekonomin har problem: ”Även kvoterna blir prisdrivande och ger ytterligare marginalminskningar. Som lök på laxen lär konsumtionsnedgången fortsätta.”

Svenska Akademiens ordbok upplyser oss om att löken på laxen är ett kvarlevande specialfall av ett numera utdött uttryck lägga (en) lök på med betydelsen förvärra eller förbittra något, öka klandret mot någon, anmärka nedsättande o.dyl. Somliga ”läggia andra menniskior een klack och een lök vppå baken och ährlige oskyldige menniskior förtaala” (1620). Uttrycket har använts åtminstone sedan 1500-talet, och det bygger naturligtvis på lökens skarpa och fräna smak.

Därmed får jag tacka för 1995 och önska mina läsare ett riktigt gott nytt år, och en god nyårsmiddag med eller utan lök på laxen.

Mikael Reuter