Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Hämta – än en gång

Reuters ruta 5/1 1995

Kassen full, förbi vår tull
hämtar jag hem med mig.
Jag hämtar konjak och whisky och gin
och allt så dricker jag själv
.

I den här moderna versionen av Vinden drar används hämtar hem, precis som i den åländska originalversionen, i betydelsen ’tar med mig hem’. Det må vara ursäktligt som licentia poetica, skaldens frihet att använda uttryck som avviker från standardspråket. Men när var och varannan tidning i dessa dagar skriver om hur många liter vin och öl man får ”hämta in” i Finland enligt de nya tullbestämmelserna känner jag mig manad att reagera.

Det har gått åtta år sedan jag senast i den här spalten tog upp den avvikande finlandssvenska användningen av hämta, så det kan vara dags för en liten repetition.

I svenskt standardspråk betyder hämta ungefär detsamma som avhämta. Det innebär att det förutsätter en dubbel rörelse. För att kunna ”hämta” en flaska vin måste jag alltså först ta mig någonstans och där få tag på flaskan för att sedan antingen återvända hem eller fortsätta någon annanstans.

Med andra ord: jag kan åka till Tyskland för att hämta ett parti vitvin, men jag kan inte tala om att ”hämta med mig” eller ”hämta in” vin från Tyskland. I det senare fallet är det helt enkelt fråga om att jag tar med mig eller tar in eller kommer med vin från Tyskland, såvida det inte är fråga om sådana mängder att det är befogat att tala om importera (men det får väl bara den som har särskilt tillstånd till det).

Julgubben kom med julklappar

På samma sätt är det oförenligt med allmänsvenskt språkbruk att säga att julgubben ”hämtade en massa fina julklappar åt barnen”. Det vill säga man kan säga så, men strikt tolkat betyder det att han för barnens räkning åkte eller gick någonstans, tog julklapparna och sedan avlämnade dem till barnen eller någon annanstans. Det riktiga är att säga att han kom med julklappar till barnen.

Ytterligare ett exempel. Den som lånar en bok och säger ”jag hämtar den i övermorgon” kan räkna med en mycket förvånad reaktion åtminstone om den hon lånar den av är från Sverige: Varför tar du den inte med dig redan i dag? Du har ju redan lagt den i väskan!

Hämta paketet på posten

En helt korrekt användning av hämta är däremot t.ex. att säga jag ska hämta mina glasögon i arbetsrummet (vilket innebär att jag går till arbetsrummet, tar mina glasögon och kommer tillbaka), kan du hämta paketet på posten på vägen hem (gå via posten, ta paketet och komma hem) och hon lovade hämta honom klockan halv sju (avhämta honom för att de sedan skulle fortsätta tillsammans).

Den som söker han finner

Det går knappast att skriva om hämta utan att samtidigt nämna den för många direkt störande felanvändningen av söka just i betydelsen ’hämta’. Den som säger sig gå till posten för att ”söka” ett paket får räkna med att samtalspartnern ser för sig hur han hoppar över disken och går in och letar bland alla paketen på posten. Och om en flicka har gått på fest och säger att hennes pappa har lovat söka henne vid midnatt undrar man om hon har tänkt leka kurragömma. I sådana fall skall alltså hämta användas!

Mikael Reuter