Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På eller från?

Reuters ruta 6/1 1994

Ska man säga ”Du kan få närmare uppgifter om försäkringen från ditt försäkringsbolag” eller ”på ditt försäkringsbolag”. Kan man någonsin använda prepositionen från tillsammans med köpa? Kan man ta ut pengar från banken?

Som bekant säger man på svenska att man köper något på ett varuhus eller i en affär, att man hämtar sina paket på posten, att man hittar något i t.ex. en specialaffär och att man får goda råd i placeringsfrågor på banken. Att använda prepositionen ”från” i de fallen måste betraktas som ett direkt språkfel som beror på finskt inflytande (ostaa kaupasta osv.).

I de anförda exemplen är det alltså fråga om fall där man personligen befinner sig på platsen och där köper, hittar eller tar ut någonting eller får information om något. I sådana fall kan man alltså inte på svenska använda den riktningsangivande prepositionen från.

Däremot är situationen förstås en annan när det som man är ute efter skickas till en. Därför är ingressens exempel Du kan få närmare uppgifter om försäkringen från ditt försäkringsbolag helt korrekt, förutsatt att det är fråga om information som sänds t.ex. per post. Går man däremot själv till försäkringsbolaget måste man använda prepositionen på.

Köpt från en postorderfirma

En liknande distinktion är det fråga om när vi säger att vi har köpt ett par strumpor på Stockmann men från Hobby Hall. I det senare fallet är det fråga om en postorderfirma, och då har vi ju inte varit där personligen och inhandlat strumporna, utan beställt dem och fått dem därifrån. På samma sätt kan vi säga att vi köper bräder från en brädgård och att vi på sommaren handlar mat från Nymans Bybod – vi ringer och beställer, och så kör brädgården respektive affären hem varorna.

Hämta klockan hos urmakarn

Även om hämta ju innebär en rörelse – man går någonstans, tar något och går sedan tillbaka eller vidare – så konstrueras det normalt med en preposition som anger befintlighet, inte riktning. Man hämtar en bricka i köket, ett paket på posten, en klocka hos urmakarn, en bok i bokhyllan. Men här är regeln inte lika absolut. Åtminstone i det första och det sista fallet kan man också tänka sig från: hämta brickan från köket, hämta boken från bokhyllan. Där är det fråga om föremål som befinner sig på en konkret plats och som man tar därifrån.

Däremot är det tveksamt om man kan hämta ett paket ”från” posten eller en klocka ”från” urmakarn. Det som här kräver på respektive hos är att vi så att säga befinner oss på stället när vi tar ut paketet och klockan. Uppmaningen Hämta paketet från posten förutsätter på något sätt att det redan är uttaget när vi kommer och hämtar det.

Ännu mer påfallande är det om man säger att man ska ”ta ut pengar från banken”. Det ger nästan en bild av att det ligger en hög pengar i banklokalen som man tar och bär ut.

Golden handshake

Flera läsare har ringt och påpekat att det inte bara är finskan utan också engelskan som ligger bakom uttrycket gyllene handslag, och att det också har förekommit i Sverige. Det är riktigt att jag borde ha nämnt det engelska uttrycket golden handshake, och det är också riktigt att gyllene handslag inte är exakt detsamma som fallskärmsavtal. Det intressanta – och relevanta – är i varje fall att det är ordet fallskärmsavtal som används i den politiska debatten i Sverige, medan samma företeelser i den finska debatten kallas kultainen kädenpuristus.

***

Säkert var det också många läsare som märkte ett grovt objektsfel i ett av mina finska exempel förra veckan. Det gjorde jag också när jag läste det i tidningen, men då var det för sent.

Mikael Reuter