Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På basen av?

Reuters ruta 20/10 1994

En rätt så vanlig finlandism är uttrycket ”på basen av”. Det förekommer väl framför allt som översättning av finskans perusteella, i synnerhet i kanslistil, men har sedan spritt sig så att det ofta också används i spontant språkbruk t.ex. i tidningspressen.
Många professionella översättare och andra yrkesspråkbrukare har på kurser fått lära sig att det motsvarande allmänsvenska uttrycket är på basis av. Det stämmer i och för sig, men det är en sanning med många modifikationer. Faktum är nämligen att på basis av är ett tämligen lågfrekvent uttryck i rikssvenska texter.

Det är frestande att ta till statistik än en gång – det har blivit en ovana för mig i dessa tider då vi har tillgång till stora maskinläsbara textmassor. I ett stort tidningsmaterial från Sverige (Dagens Nyheter) med sammanlagt fem miljoner löpande ord hittar man sju belägg på uttrycket på basis av (och ett på basen av – kanske en finlandssvensk skribent?). Ett betydligt mindre material ur Hufvudstadsbladet och Vasabladet (ca en miljon löpande ord) innehåller däremot över femtio på basen av och fem på basis av.

Det är alltså uppenbart att man normalt uttrycker samma sak på något helt annat sätt i rikssvenskan. Men hur?

Enligt, utifrån

Det finns förstås många svenska uttryck som motsvarar finskans perusteella.

Rätt ofta kan man helt enkelt använda det vanliga ordet enligt: i stället för ”elevantagning på basen av betyg” kan vi säga elevantagning enligt betyg, och ”ersättning på basen av sjukvårdslagen” är rimligtvis detsamma som ersättning enligt sjukvårdslagen.

Många gånger visar det sig emellertid att man klarare vill uttrycka att man utgår från eller baserar sig på vissa omständigheter eller bestämmelser. Då kan man skriva just utgående från eller på basis av/på grundval av. Ett annat uttryck som ofta passar in är med utgångspunkt i.

Men det uttryck i rikssvenska texter som bäst tycks motsvara det finlandssvenska ”på basen av” är nog utifrån. I satser som ”ersättning skall beräknas utifrån den genomsnittliga lönen”, ”krav skall ställas utifrån varje barns aktuella förutsättningar”, ”det är rättvisare att ge stödet utifrån antalet lokala föreningar” kan vi lätt tänka in ett finlandssvenskt ”på basen av”.

Konstigt nog verkar det som om en sådan användning av utifrån var sällsynt i finlandssvenskan. Jag hittade t.ex. inte ett enda belägg i de tidigare nämnda finlandssvenska tidningstexterna.

Här har vi alltså än en gång en chans att berika vårt språk med ett nytt uttryck, som knappast i och för sig låter främmande i våra öron. I stället för att schablonmässigt ersätta ”på basen av” med ”på basis av” kan vi alltså gå in för att så ofta som möjligt ersätta det med utifrån – i den mån inte det enkla enligt gör samma tjänst.

Mikael Reuter