Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Galenpanna och SAOL

Reuters ruta 2/6 1994 

Vladimir Zjirinovskijs företrädare i Finland har slagit upp i Svenska Akademiens ordlista, och kommit fram till att galenpanna är synonymt med galen. Det ger mig anledning att ta upp vad det står i SAOL och hur ordlistan skall användas.

För det första är det skäl att slå fast att SAOL inte är någon definitionsordbok – framför allt inte den tionde upplagan som det var fråga om. För de flesta orden (bl.a. galen och galenpanna) ger SAOL 10 över huvud inte någon betydelse. De förklaringar som förekommer har som syfte att ge en vink om vad ordet står för, inte att ge en preciserad definition. Vill man veta vad ett ord betyder är det alltså skäl att slå upp i egentliga ordböcker som Illustrerad svensk ordbok, Svensk ordbok eller Bonniers svenska ordbok.

Förordet till den senaste (elfte) upplagan av SAOL inleds så här:
”Svenska Akademiens ordlista över svenska språket är till sin natur en samling rekommendationer. De gäller först och främst stavning och böjning av ett stort urval ord.”

SAOL är alltså rätt källa när det gäller att kontrollera ordens stavning och böjning, ordfogen i sammansatta ord och i viss mån uttalet. Däremot lämpar den sig sällan för kontroll av ordens betydelse, även om den elfte upplagan har lite fler förklaringar än de föregående (för galen ges där t.ex. ”tokig; oriktig m.m.”, vilket närmast får ses som en antydning om de olika betydelseområden som ordet täcker).

Svår att slå upp i

För den som är ovan kan det vara svårt att hitta det sökta ordet i SAOL. Det beror på att orden kommer i räckor, där det inledande uppslagsordet inte nödvändigtvis är detsamma som förleden i den sammansättning som man letar efter. Ordet gemenskap och sammansättningar på det, bl.a. gemenskapskänsla, står t.ex. mot slutet av den räcka som inleds med gemen – och mellan dem finns gemensam med sammansättningar, t.ex. gemensamhetsbad. Gemensam och gemenskap är visserligen avledningar till gemen, men de står ju inte betydelsemässigt särskilt nära detta ord i dess moderna betydelse.

Exemplet med gemen och gemenskap visar också att man inte kan dra några slutsatser om betydelsen bara för att ord står i samma räcka.

Vad betyder galenpanna?

Det är alltså helt klart att SAOL inte kan användas för att visa eller än mindre bevisa vad galenpanna betyder. Men vad säger de egentliga ordböckerna?

I den klassiska Nusvensk ordbok (från 1930-talet) ges följande synonymer: galning, våghals, vildhjärna, ibl. yrhätta; (tok)stolle. Som exempel på användningen ges bl.a. meningen En galenpanna har han alltid varit, och fadern har aldrig fått bukt med honom och ett citat ur en översättning av Aleksis Kivi: Edra vildingar och galenpannor, som slog sönder klockarns fönster.

Illustrerad svensk ordbok förklarar ordet så här: vard.: vildhjärna, våghals. Svensk ordbok ger betydelsen ’tokig och våghalsig person (vard.)’ och illustrerar med exemplet en fanatisk galenpanna fäste en banderoll under bron. Bonniers svenska ordbok ger synonymerna ’äventyrare, våghals’.

Enligt Svenska Akademiens stora ordbok kan galenpanna betyda dels gyckelmakare, ”tokstolle”, dels dåraktig eller obetänksam eller dumdristig person; våghals; vildhjärna.

En titt på den faktiska användningen av ordet i tidningspress och litteratur bekräftar ordböckerna. Som exempel kan jag citera en bit ur en artikel i Dagens Nyheter om Grönqvistska huset i Helsingfors:
Det väldiga huset var ett spekulationsbygge. Kostnaderna beräknades till 1,6 miljoner mark. Sådana summor hade ingen ännu hört talas om i Helsingfors, och Grönqvist ansågs för en galenpanna.

Att kalla en politiker galenpanna är att uttrycka sin åsikt om hans åsikter, omdöme och agerande. Det måste betraktas som fullt legitimt och rentav som normal praxis i ett demokratiskt samhälle.

Mikael Reuter