Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Gå i stå

Reuters ruta 29/9 1994

En läsare har frågat mig om uttrycket gå i stå, som hon har stött på framför allt i rikssvenska tidningar men också här i Hufvudstadsbladet. Exempel är bl.a. rubriken ”Tysk s-kampanj har gått i stå”, ”förhandlingarna har gått i stå” och ”Samhällsutvecklingen gick i stå fullständigt när ... pengarna tog slut i mitten på åttiotalet”. Betydelsen av uttrycket är alltså ’köra fast, haka upp sig, stanna upp’.
Är det här ett nyskapat uttryck, eller har det funnits länge i svenskan?

Något helt säkert svar på frågan om när gå i stå har börjat användas i svenskan kan man förstås inte ge, men sin första egentliga spridning i skrift tycks uttrycket ha fått på 1970-talet. Det finns inte i tionde upplagan av Svenska Akademiens ordlista från 1973, men det tas upp (med det oböjbara substantivet stå som uppslagsord) både i elfte upplagan av SAOL från 1986 och i Svensk ordbok från samma år.

I den svenska textbank som jag har tillgång till har jag hittat två belägg från 1976, det ena i Göteborgsposten och det andra i en roman. I ett något senare romanmaterial (från åren 1980–81) har jag hittat hela tre belägg, och i ett material ur Dagens Nyheter från 1986 ser man att uttrycket redan har etablerat sig. Här är några exempel:
Mentalt borde man på båda sidor om blockgränsen förbereda sig på att det kan krävas nya samarbetsmönster, om inte politiken ska gå i stå.
Den politiska tröttheten är en 1980-talets karaktärsfinne. De stora projekten har gått i stå, nyliberalismens likaväl som socialismens.
Och när Alex efter ungefär halva tiden hunnit upp Catharine, och kvinnorna ska gå i närkamp, går filmen i stå. Plötsligt tycks Alex förlora all sin handlingskraft och ...

Lån från danskan

Det är uppenbart att uttrycket gå i stå är ett av de relativt få sentida lån som svenskan har fått från danskan. I danskan (och uppenbarligen i norskan) finns både gå i stå och sætte i stå sedan gammalt.

Av intresse med tanke på utvecklingen i svenskan är att Dansk-svensk ordbok av Bertil Molde (tredje upplagan 1980, som dock väsentligen är ett nytryck av andra upplagan) översätter det danska gå i stå bara med ”[av]stanna, stoppa, köra fast”. Samma översättningar ges också i Norstedts nya norsk-svenska ordbok från 1992, vilket är mer förvånande, eftersom uttrycket vid det laget var väl etablerat också i svenskan.

Att uttrycket numera betraktas som normal svenska visas också av att det i det senaste bandet av Svenska Akademiens stora ordbok används ett par gånger i förklaringar av andra ord.

Vi kan alltså gärna berika vårt språk med ytterligare ett målande uttryck och glädja oss över att de nordiska språken ännu lånar av varandra.

Mikael Reuter


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången